Programmabegroting

Programmabegroting

In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven. De gemeente Almere heeft een omzet van ongeveer 720 miljoen euro. De belangrijkste inkomsten zijn de gemeentefondsuitkering van het Rijk (48%), taakgebonden uitkeringen van het Rijk (15%), exploitatie van gronden (12%), lokale heffingen en belastingen (14%) en onttrekkingen aan reserves (6%).

De gemeente verdeelt het geld over 13 programma’s, bijvoorbeeld Onderwijs, Beheer openbare ruimte en milieu, Veiligheid, en Participatie, werk en inkomen. In de Programmabegroting staat hoe het geld verdeeld wordt en wat de gemeente ermee gaat doen.

Huishoudboekje van Almere

In dit online huishoudboekje kunt u makkelijk door alle begrotingsposten klikken en zo meer te weten komen over de financiën van de stad. In het huishoudboekje kunt u ook informatie vinden over de wettelijke taken van de gemeente, en welke uitgaven verplicht zijn en welke niet.

Wat vindt u van onze website?