Programmarekening

De Programmarekening is de financiële verantwoording van het beleid in het afgelopen jaar. Is het geld dat de gemeenteraad in de Programmabegroting had bestemd voor de uitvoering van allerlei taken ook aan die taken besteed?

Archief

Naar boven

Wat vindt u van onze website?