Skip to content

Programmarekening

De Programmarekening is de financiële verantwoording van het beleid in het afgelopen jaar. Is het geld dat de gemeenteraad in de Programmabegroting had bestemd voor de uitvoering van allerlei taken ook aan die taken besteed? 

Almere sluit 2016 positief af

De gemeente Almere heeft 2016 afgesloten met een positief financieel resultaat van 22,6 miljoen euro. In de Programmarekening 2016 van de gemeente Almere legt het college verantwoording af over de wijze waarop zij het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan haar beleidsinhoudelijke doelstellingen en wat dit heeft gekost. Wethouder Mark Pol van Financiën: "Goed nieuws voor de stad. Eindelijk zien we ook in de jaarrekening terug dat het economisch beter gaat. Zo is er dit jaar meer grond verkocht. Dit positieve resultaat stelt ons in staat de buffers verder te vergroten. Naast een financiële verantwoording lezen we in de jaarrekening ook terug dat bijvoorbeeld meer Almeerders zijn gaan sporten en dat de mogelijkheden voor 45-plussers op de arbeidsmarkt zijn vergroot."

Programmarekening 2016

Archief

Naar boven

Wat vindt u van onze website?