Aanmelden voor verkiezingen

Nieuwe stembureauleden gezocht

We zijn weer op zoek naar stembureauleden voor de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 2018. U kunt zich tot uiterlijk 1 januari 2018 aanmelden. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Aanmelden verkiezingen

De stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezing in hun stemlokaal. Ook zijn zij verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de regels uit de Kieswet. Lees de volledige vacature (pdf, 89kb).

Wat vindt u van onze website?