Home » Dienstverlening » Producten en Diensten

Producten en Diensten

Producten en diensten van de gemeente

U kunt bij de gemeente Almere vele producten en diensten aanvragen via internet. Zo kunt u bijvoorbeeld digitaal een afspraak maken voor (het verlengen van) een paspoort of rijbewijs, het afhalen van grofvuil of het aanvragen van een bewijs van goed gedrag. Via de linken op deze pagina of door het intikken van een zoekvraag vindt u meer informatie over onze dienstverlening.

Producten en diensten catalogus

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Product/dienst
5 50- en 60 jarige huwelijken en 100-jarigen
A A6
Aanlegvergunning
Aansprakelijkheid gemeente Almere
Aanvraag vaste ligplaats
Aanvragen parkeerproducten
Aanvulling kosten kinderopvang
Achternaam kind kiezen
Achternaam wijzigen
Adresinformatie
Adresonderzoek
Afschrift uittreksel akte Burgerlijke Stand
Afspraak maken
Afspraak maken, wijzigen of afzeggen
Afvalstoffenheffing
Ahmadiyya moskee
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Archeologie
Asbest
Asbest (1)
B Balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Bedrijfsafval
Belastingen
Bereken uw recht
Beslisboom naturalisatie en optieverklaring
Bestemmingsplannen
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita
Bewijs van Nederlanderschap
Bezwaar gemeentelijke belastingen
Bezwaar of beroep aantekenen
Bijzondere bijstand
Bodemonderzoek
Bouwen en verbouwen
Brandveilig ondernemen
Briefadres
Buitenlandse akte Burgerlijke Stand
Buitenlands rijbewijs
Buiten spelen
Burgerservicenummer
C Cameratoezicht
Collectevergunning
Constructieeisen bouwproces
D De Laren
Doodgeboren kind
Download de AlmereApp
E Eikenprocessierups
Eisen pasfoto's reis- en rijdocumenten
Erkenning kind
Evenementenvergunning
F Feiten en cijfers
Fraudemelding
Fraude met uitkeringen
G Garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Garantstelling en logiesverstrekking
Geboorte
Geboorteaangifte
Gehandicapten
Geldig identiteitsbewijs
Gemeentelijke belastingen betalen
Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk
Gladheid
Graffiti
Gratis preventieadvies
Groen
Grofvuil
Gronddepots
Grote voertuigen en caravans
H Handtekening legaliseren
Hondenbelasting
Hondenkaart Waterwijk
Horecaloket
Hostel Almere Centrum
I Identiteitskaart
Ik heb een uitkering
Ik zoek een woord
Inburgering
Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)
In en uitrit aanvragen
Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur
J Jeugd
K Kadastrale kaart
Kapvergunning
Kavels
Kennisgeving demonstratie of betoging
Kinderlintje
Kinderopvang
Klacht indienen
Kopie waarmerken
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
L Leegstandwetvergunning
Leegstandwetvergunning (1)
Leerlingenvervoer
Leerplicht
Legalisatie handtekening
Logo
M Maatregelen bij niet-betalen belastingen
Marktbeheer
Marktbeheer (1)
Melding doen van overtreding milieuregels door een bedrijf
Melding Openbare Ruimte
Meldpunt Vastgoedbedrijf
Milieu handhaving
Monumenten
N Naam
Naamgebruik wijzigen
Naturalisatieceremonie
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Noodpaspoort
O Ongediertebestrijding
Onroerendezaakbelasting
Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg
Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden
Oosterwold
Openbaar Vervoer
Oplaadpunten elektrische auto's
Overlijden
Overlijden (1)
P Papierbak aanvragen
Parkeerbelasting
Parkeerservice
Parkeren bewoner
Parkeren minder validen
Paspoort
Paspoort en identiteitskaart
Precariobelasting
Privacy statement
Producten en Diensten
R Reizen met kind(eren)? Neem relevante documenten mee
Rijbewijs
Rijbewijs (Nederlands)
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolheffing
S Sluistijden
Sonderen
Stagevervoer
Starterslening
Subsidie aanvragen
Subsidie zonnepanelen 2013-2015
T Transgenderwet
Trouwen/partnerschap registreren
Trouwlocaties
Tuinvergroting aanvragen
Tweede paspoort
U Uitgaan
Uitkering
Uitkering aanvragen
Uitstallingsvergunning
Uittreksel Basisregistratie Personen
Uittreksel en afschrift
V Vacatures en stages
Vaste standplaatsvergunning
Veilig Almere
Vergunning (thema) markt of braderie
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Vergunning kledinginzameling
Vergunning standplaats kerstbomen
Vergunning tijdelijke standplaats t.b.v. promotie
Verhuizen naar het buitenland
Verhuizen naar of binnen Almere
Verhuizen uit het buitenland
Verklaring omtrent gedrag
Verklaring Omtrent het Gedrag
Verklaring van geen bezwaar landen helikopter, oplaten ballon
Verklaring van geschiktheid/Eigen verklaring
Verklaring van huwelijksbevoegdheid
Verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning
Vluchtelingenpaspoort
Voornaam wijzigen
Voortoets bestemmingsplan
Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats
Vreemdelingenpaspoort
W Waarmerken van kopieën
Welstand
Wijkbudgetten
Woonkostentoeslag
Woonlastenfonds
Woonruimteverdeling en urgentieregeling
WOZ-waarde
Z Zorgverzekering bij een laag inkomen
Beoordeel deze pagina