Home » Dienstverlening » Producten en Diensten

Producten en diensten van de gemeente

U kunt bij de gemeente Almere vele producten en diensten aanvragen via internet. Zo kunt u bijvoorbeeld digitaal een afspraak maken voor (het verlengen van) een paspoort of rijbewijs, het afhalen van grofvuil of het aanvragen van een bewijs van goed gedrag. Via de linken op deze pagina of door het intikken van een zoekvraag vindt u meer informatie over onze dienstverlening.

Producten en diensten catalogus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Overig
Product/dienst
A
A6
Aanlegvergunning
Aansprakelijkheid gemeente Almere
Aanvraag vaste ligplaats
Aanvraagformulieren parkeerproducten
Aanvulling kosten kinderopvang
Achternaam kind kiezen
Achternaam wijzigen
Adresinformatie
Adresonderzoek
Afschrift uittreksel akte Burgerlijke Stand
Afspraak maken
Afvalstoffenheffing
Ahmadiyya moskee
Archeologie
Asbest
Asbest
B
Balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Bedrijfsafval
Belastingen
Bereken uw recht
Bestemmingsplannen
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita
Bewijs van Nederlanderschap
Bezwaar gemeentelijke belastingen
Bezwaar of beroep aantekenen
Bijzondere bijstand
Bodemonderzoek
Bouwen en verbouwen
Brandveiligheid ondernemen
Briefadres
Buiten spelen
Buitenlands rijbewijs
Buitenlandse akte Burgerlijke Stand
Burgerservicenummer
C
Cameratoezicht
Collectevergunning
Constructieeisen bouwproces
D
De Laren
Doodgeboren kind
Download de AlmereApp
E
Eikenprocessierups
Eisen pasfoto's reis- en rijdocumenten
Erkenning kind
Evenementenvergunning
F
Feiten en cijfers
Fraude met uitkeringen
Fraudemelding
G
Garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Geboorte
Geheimhouding persoonsgegevens
Geldig identiteitsbewijs
Gemeentelijke belastingen betalen
Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk
Gladheid
Graffiti
Gratis preventieadvies
Groen
Grofvuil
Gronddepots
Grote voertuigen en caravans
H
Handtekening legaliseren
Hondenbelasting
Hondenkaart Waterwijk
Horecaloket
Hostel Almere Centrum
I
Identiteitskaart
Ik heb een uitkering
Ik zoek een woord
In en uitrit aanvragen
Inburgering
Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)
Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur
J
Jeugd
K
Kadastrale kaart
Kapvergunning
Kavels
Kennisgeving demonstratie of betoging
Kinderlintje
Kinderopvang
Klacht indienen
Kopie waarmerken
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
L
Leegstandwetvergunning
Leegstandwetvergunning
Leerlingenvervoer
Leerplicht/RMC
Logo
M
Maatregelen bij niet-betalen belastingen
Marktbeheer
Marktbeheer
Melding doen van overtreding milieuregels door een bedrijf
Melding Openbare Ruimte
Meldpunt Vastgoedbedrijf
Milieu handhaving
Monumenten
N
Naamgebruik
Naamgebruik wijzigen
Naturalisatieceremonie
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Noodpaspoort
O
Ongediertebestrijding
Onroerendezaakbelasting
Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg
Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden
Oosterwold
Openbaar Vervoer
Oplaadpunten elektrische auto's
Overlijden
P
Parkeerbelasting
Parkeren bewoner
Parkeren minder validen
Paspoort
Paspoort en identiteitskaart
Precariobelasting
Privacy statement
Producten en Diensten
R
Reizen met kind(eren)? Neem relevante documenten mee
Rijbewijs
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolheffing
S
Sluistijden
Sonderen
Stagevervoer
Starterslening
Subsidie aanvragen
Subsidie zonnepanelen 2013-2015
T
Trouwen/partnerschap registreren
Trouwlocaties
Tuinvergroting aanvragen
Tweede paspoort
U
Uitgaan
Uitkering
Uitkering aanvragen
Uitstallingsvergunning
Uittreksel Basisregistratie Personen
Uittreksel en afschrift
V
Vacatures en stages
Vaste standplaatsvergunning
Vergunning (thema) markt of braderie
Vergunning kledinginzameling
Vergunning standplaats kerstbomen
Vergunning tijdelijke standplaats t.b.v. promotie
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Verhuizen naar het buitenland
Verhuizen naar of binnen Almere
Verhuizen uit het buitenland
Verklaring Omtrent het Gedrag
Verklaring van geen bezwaar landen helikopter, oplaten ballon
Verklaring van geschiktheid/Eigen verklaring
Verklaring van huwelijksbevoegdheid
Verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs
Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning
Vluchtelingenpaspoort
Voornaam wijzigen
Voortoets bestemmingsplan
Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats
Vreemdelingenpaspoort
W
Welstand
Wijkbudgetten
Woonkostentoeslag
Woonlastenfonds
Woonruimteverdeling en urgentieregeling
WOZ-waarde
Z
Zorgverzekering bij een laag inkomen
Overig
50- en 60 jarige huwelijken en 100-jarigen
Beoordeel deze pagina