Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Formulieren

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB),
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing,
  • hondenbelasting (voor maximaal 1 hond).

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie over in aanmerking komen voor kwijtschelding vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe regel ik het?

Via het e-formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingen.

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • aanvraagformulier;
  • loonstrookje (niet ouder dan drie maanden);
  • laatste bankafschriften;
  • huurcontract.

Termijn

De gemeente streeft ernaar binnen 13 weken op uw verzoek te beslissen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 10 dagen in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding.

Beoordeel deze pagina