Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Let op

In verband met gewijzigde wetgeving omtrent kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is het kwijtscheldingsformulier en direct aanvragen tijdelijk niet beschikbaar. Beide mogelijkheden worden momenteel aangepast conform de nieuwe wetgeving en zullen in de loop van januari weer beschikbaar zijn.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB),
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing,
  • hondenbelasting (voor maximaal 1 hond).

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie over in aanmerking komen voor kwijtschelding vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe regel ik het?

Via het e-formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingen.

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • aanvraagformulier;
  • loonstrookje (niet ouder dan drie maanden);
  • laatste bankafschriften;
  • huurcontract.

Termijn

De gemeente streeft ernaar binnen 13 weken op uw verzoek te beslissen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 10 dagen in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding.

Beoordeel deze pagina