Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Formulieren

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor kwijtschelding als u niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB),
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing,
  • hondenbelasting (voor maximaal 1 hond).

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie over in aanmerking komen voor kwijtschelding vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe regel ik het?

Via het e-formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingen.

U heeft onder andere nodig bij uw aanvraag:

  • aanvraagformulier
  • meest recente loonstrookje
  • laatste bankafschriften
  • een bewijs waarop staat hoe hoog uw huur op dit moment is, bijvoorbeeld uw huurcontract of een brief van uw verhuurder met de laatste huurverhoging erin

Termijn

De gemeente streeft ernaar binnen 13 weken op uw verzoek te beslissen.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen 10 dagen bij de gemeente doen.

Beoordeel deze pagina