Producten en Diensten

Producten en diensten van de gemeente

U kunt bij de gemeente Almere vele producten en diensten aanvragen via internet. Zo kunt u bijvoorbeeld digitaal een afspraak maken voor (het verlengen van) een paspoort of rijbewijs, het afhalen van grofvuil of het aanvragen van een bewijs van goed gedrag. Via de linken op deze pagina of door het intikken van een zoekvraag vindt u meer informatie over onze dienstverlening.

Producten en diensten catalogus

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Product/dienst
5 50- en 60 jarige huwelijken en 100-jarigen
A A6
Aanlegvergunning
Aansprakelijkheid gemeente Almere
Aanvraag vaste ligplaats
Aanvragen parkeerproducten
Aanvulling kosten kinderopvang
Achternaam wijzigen
Adresonderzoek
Afmeren in Almere
Afschrift uittreksel akte Burgerlijke Stand
Afspraak maken
Afval
Afvalbak aanvragen
Afvaldumpingen
Afvalkalender
Ahmadiyya moskee
APV, Bijzondere wetten & Markten
Archeologie
B Balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Bedrijfsafval
Bedrijventerreinen: Kwaliteitskaarten
Belastingen
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita
Bewijs van Nederlanderschap
Bezwaar gemeentelijke belastingen
Bezwaar of beroep aantekenen
Bijeenkomsten
Bijzondere bijstand
Blad- en snoeikorven
Bodemonderzoek
Bomenkader
Bonifatiusspeld
Bouwen en verbouwen
Brandveiligheid
Brandveilig ondernemen
Briefadres
Buitenlandse akte Burgerlijke Stand
Buitenlands rijbewijs
Buiten spelen
Burgerservicenummer
Burgerzaken
C Cameratoezicht
Collectevergunning
Constructieeisen bouwproces
D Deeltaxi (Mobiliteitslab)
De Laren
Doodgeboren kind
Drank- en horecavergunning
Dyslexiezorg
E Eikenprocessierups
Eisen pasfoto's reis- en rijdocumenten
Elektrische vervoersmiddelen
Erkenning kind
Evenementenvergunning
Extra informatie beheer openbare ruimte en milieu
F Fase 4
Fase 4 (1)
Feiten en cijfers
Fiets
Folders en formulieren
Fonds bijzondere noden
Fraudemelding
G Garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Geboorte
Gehandicaptenparkeerkaart
Gehandicaptenparkeerplaats
Geldig identiteitsbewijs
Geldzorgen en schulden
Gemeentelijke belastingen betalen
Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk
Gesprek aanvragen
Gladheid
Goede zorgverzekering bij een laag inkomen: de gemeente betaalt mee
Graffiti
Gratis preventieadvies
Gronddepot
Groot onderhoud De Werven
Groot onderhoud Waterwijk fase 4
Grote voertuigen en caravans
H Handtekening legaliseren
Hondenbelasting
Hondenkaart Waterwijk
Horecaloket
Hostel Almere Centrum
Hulpmiddelen
I Identiteitskaart
Inburgering
Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)
In en uitrit aanvragen
Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur
Item
Item (1)
J Jeugd
K Kadastrale kaart
Kamerverhuur
kapvergunning-erfafscheiding
Kennisgeving demonstratie of betoging
Kerstboominzameling
Kinderlintje
Kinderopvang
Klacht indienen
Kopie waarmerken
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
L Leegstandwetvergunning
Leegstandwetvergunning (1)
Leenscootmobielen
Leerlingenvervoer
Leerplicht en RMC
M Maatregelen bij niet-betalen belastingen
Mantelzorg
Marktplaatsvergunning
Marktplaatsvergunning (1)
Melden storing en schade
Melding doen van overtreding milieuregels door een bedrijf
Melding Openbare Ruimte
Mijn huishouden doen
Milieuhandhaving
N Naam
Naamgebruik wijzigen
Naturalisatieceremonie
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Noodpaspoort
O Ondergronds Afvaltransportsysteem
Ondernemersplein Almere
Ondersteuningsprofielen
Ondersteuning zoeken
Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg
Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden
Oosterwold
Openbare orde en veiligheid
Overlijden
P Parkeerbelasting
Parkeren bewoner
Parkeren minder validen
Paspoort
Paspoort en identiteitskaart
Persoonsgebonden budget
Precariobelasting
Privacy statement
Producten en Diensten
R Recreatief sporten
Recyclingperrons
Reizen met kind(eren)? Neem relevante documenten mee
Rijbewijs
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolheffing
Rondkomen met een laag inkomen
S Schulden
Sluistijden
Sonderen
Stadstoezicht
Stagevervoer
Subsidie aanvragen
T Tarieven ontheffingen blauwe zones
Textiel
Trouwen/partnerschap registreren
Trouwen in het stadhuis
Tweede paspoort
U Uitgaan
Uitkering
Uitkering aanvragen
Uittreksel Basisregistratie Personen
Uittreksel en afschrift
V Vacatures en stages bij de gemeente Almere
Veelgestelde vragen leerlingenvervoer
Veelgestelde vragen over de Melding openbare ruimte
Veilig Almere
Venten
Vergunning (thema) markt of braderie
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Vergunning kledinginzameling
Verhuizen naar het buitenland
Verhuizen naar of binnen Almere
Verhuizen uit het buitenland
Verkiezingen
Verklaring Omtrent het Gedrag
Verklaring van geen bezwaar landen helikopter, oplaten ballon
Verklaring van huwelijksbevoegdheid
Verloren en gevonden voorwerpen
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
Vervoer
Vluchtelingenpaspoort
Voortoets bestemmingsplan
Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats
Vreemdelingenpaspoort
Vuurwerk
W Waaks!
Welstand
Werk en geldzaken
Wethouder Froukje de Jonge (CDA)
Wijkbudget
Wijkteams Almere
Wonen
Woonkostentoeslag
Woonlastenfonds
Woonruimteverdeling en urgentieregeling
WOZ-waarde
Z Zoeken
Wat vindt u van onze website?