Skip to content

Producten en Diensten

Producten en diensten van de gemeente

U kunt bij de gemeente Almere vele producten en diensten aanvragen via internet. Zo kunt u bijvoorbeeld digitaal een afspraak maken voor (het verlengen van) een paspoort of rijbewijs, het afhalen van grofvuil of het aanvragen van een bewijs van goed gedrag. Via de linken op deze pagina of door het intikken van een zoekvraag vindt u meer informatie over onze dienstverlening.

Producten en diensten catalogus

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Product/dienst
5 50- en 60 jarige huwelijken en 100-jarigen
A A6
Aanlegvergunning
Aansprakelijkheid gemeente Almere
Aanvraag vaste ligplaats
Aanvragen parkeerproducten
Aanvulling kosten kinderopvang
Achternaam wijzigen
Adresonderzoek
Afmeren in Almere
Afschrift uittreksel akte Burgerlijke Stand
Afspraak maken
Afval
Afvalbak aanvragen
Afvaldumpingen
Afvalkalender en Almere Afval app
Ahmadiyya moskee
APV, Bijzondere wetten & Markten
APV, Markten, Bijzondere wetten en Verordening
B Balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Belastingen
Beschermd wonen Blekerstraat Almere Centrum
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita
Bewijs van Nederlanderschap
Bezwaar gemeentelijke belastingen
Bezwaar of beroep aantekenen
Bijeenkomsten
Bijzondere bijstand
Blad- en snoeikorven
Bodemonderzoek
Bomenkader
Bonifatiusspeld
Bouwen en verbouwen
Brandveilig ondernemen
Briefadres
Buitenlandse akte Burgerlijke Stand
Buitenlands rijbewijs
Buiten spelen
Burgerzaken
C Cameratoezicht
Campagne Fietsparkeren
Collectevergunning
Constructieeisen bouwproces
Contact
D Deeltaxi (Mobiliteitslab)
De Laren
Doodgeboren kind
Drank- en horecavergunning
Dyslexiezorg
E Eigen bijdrage
Eikenprocessierups
Eisen pasfoto's reis- en rijdocumenten
Elektrische vervoersmiddelen
Erkenning kind
Europese gehandicaptenparkeerkaart
Evenementenvergunning
Extra informatie beheer openbare ruimte en milieu
Extra informatie beheer openbare ruimte en milieu (1)
F Fase 4
Fase 4 (1)
Feiten en cijfers
Fiets
Flyeren
Folders en formulieren
Fonds bijzondere noden
Fraudemelding
G Garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking
Geboorte
Gehandicaptenparkeerplaats
Geldig identiteitsbewijs
Geldzorgen en schulden
Gemeentelijke belastingen betalen
Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk
Gesprek aanvragen
Goede zorgverzekering bij een laag inkomen: de gemeente betaalt mee
Gratis preventieadvies
Grofvuil
Groot onderhoud De Werven
Groot onderhoud Waterwijk fase 4
Grote voertuigen en caravans
H Handtekening legaliseren
Hondenbelasting
Hondenkaart Waterwijk
Hulpmiddelen
I Identiteitskaart
ikhebeenprobleem
Inburgering
Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag)
In en uitrit aanvragen
Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur
Item
K Kadastrale kaart
kapvergunning-erfafscheiding
Kennisgeving demonstratie of betoging
Kerstboominzameling
Keurmerk Veilig Uitgaan
Kinderlintje
Kinderopvang
Klacht indienen
Kleine hulpmiddelen voor thuis
Kopie waarmerken
Kwaliteitskaarten
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
L Landen, opstijgen en oplaten
Leegstandwetvergunning
Leegstandwetvergunning (1)
Leenscootmobielen
Leerlingenvervoer
Leerplicht en RMC
M Maatregelen bij niet-betalen belastingen
Makelpunt
Mantelzorg
Marktplaatsvergunning
Marktplaatsvergunning (1)
Melden storing en schade
Melding doen van overtreding milieuregels door een bedrijf
Melding Openbare Ruimte
Milieuhandhaving
N Naam
Naamgebruik wijzigen
Naturalisatieceremonie
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen
Noodpaspoort
O Ondergronds Afvaltransportsysteem
Ondernemersplein Almere
Ondersteuning zoeken
Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg
Ontheffing rijden op busbanen en fietspaden
Oosterwold
Overlijden
P Parkeerbelasting
Parkeren bewoner
Parkeren minder validen
Paspoort
Paspoort en identiteitskaart
Persoonsgebonden budget
Precariobelasting
Privacyverklaring
Producten en Diensten
R Recyclingperrons
Reizen met kind(eren)? Neem relevante documenten mee
Rijbewijs
Rioolaansluiting aanvragen
Rioolheffing
Rondkomen met een laag inkomen
S Schulden
Slapen in bijzonder gebouw
Sluistijden
Speelautomaten
Sporten in de openbare ruimte
Stadstoezicht
Stagevervoer
Standplaatsvergunningen
Subsidies
T Tarieven ontheffingen blauwe zones
Textiel
Trouwen/partnerschap registreren
Trouwen in het stadhuis
Tuinvergroting aanvragen
Tweede paspoort
U Uitkering
Uitkering aanvragen
Uittreksel Basisregistratie Personen
Uittreksel en afschrift
V Vacatures en stages bij de gemeente Almere
Veelgestelde vragen leerlingenvervoer
Veelgestelde vragen over de Melding openbare ruimte
Veilig Almere
Veilig Almere 2018
Venten
Vergunning (thema) markt of braderie
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Vergunning kledinginzameling
Verhuizen
Verhuizen naar het buitenland
Verhuizen naar of binnen Almere
Verhuizen uit het buitenland
Verkiezingen
Verklaring Omtrent het Gedrag
Verklaring van huwelijksbevoegdheid
Verloren en gevonden voorwerpen
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens
Vervoer
Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning
Vluchtelingenpaspoort
Voortoets bestemmingsplan
Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats
Vreemdelingenpaspoort
Vuurwerk
W Waaks
Welstand
Werk en geldzaken
Wijkbudget
Wijkteams Almere
Wonen
Woningsplitsing en Kamerbewoning
Woonkostentoeslag
Woonlastenfonds
Woonruimteverdeling en urgentieregeling
WOZ-waarde
Z Zoeken
Zorg en veiligheid
Wat vindt u van onze website?