Beter lezen en schrijven

In Nederland zijn 1,3 miljoen (1 op de 9) mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. In Almere gaat het om ongeveer 13.000 mensen. Laaggeletterden kunnen onvoldoende lezen, schrijven, spreken, luisteren, rekenen en met de computer omgaan om zich zelfstandig te redden in de maatschappij. Ze kunnen bijvoorbeeld hun (klein)kinderen niet voorlezen, niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer en hebben moeite met het invullen van werkbriefjes.

U kunt helpen!

Stap 1 herken de signalen: ‘ik ben mijn bril vergeten’, ‘kunt u dat even voor mij invullen?’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel in’. Ook iemand die moeilijk met de computer overweg kan of die uitleg vraagt over schriftelijke informatie kan laaggeletterd zijn.

Stap 2 Ga het gesprek aan: Wanneer iemand aangeeft moeite te hebben met lezen en schrijven, vertel deze persoon dan:

  • dat hij/zij zich niet hoeft te schamen;
  • dat hij/zij nooit te oud is om te leren;
  • dat er speciale cursussen voor volwassenen zijn (in kleine groepen of zelfs één-op-één).

Stap 3 Wijs de persoon op de taalspreekuren in de nieuwe bibliotheek en het Flevoziekenhuis of op een van de andere les- en oefenmogelijkheden (zie hieronder).

Spreekuur laaggeletterdheid bij Social Domein op dinsdag

Stichting Lezen & Schrijven en gemeente Almere zijn gestart met een spreekuur laaggeletterdheid. Het spreekuur vindt elke dinsdag van 11:00 tot 12:00 uur plaats in de hal van het Sociaal Domein op het stadhuis van Almere. Er zijn altijd twee vrijwilligers van de Stichting Lezen & Schrijven aanwezig. Iedereen die een vraag heeft over taallessen of met hulp wil gaan oefenen met lezen, of belangstelling heeft om vrijwillige taaltrainer te worden is van harte welkom tijdens dit spreekuur. Een volgnummer halen is niet nodig, je kunt je direct melden bij een van de vrijwilligers.

Een lees- of schrijfcursus volgen
Er zijn in Almere volop mogelijkheden om alsnog beter te leren lezen en schrijven. Daarvoor is het nooit te laat. Het is mogelijk om zelf te oefenen, samen met iemand anders of om een cursus te volgen. Dat kan bijvoorbeeld bij:

  • HUMANITAS: Taalent, taalondersteuning 
  • De nieuwe bibliotheek: taalinloopspreekuur
  • De Schoor: oefenen met lezen, schrijven en spreken
  • ROC Flevoland: cursussen lezen en schrijven
  • Flevoziekenhuis: taalspreekuur
  • VMCA: project Taal in Huis. Dit is een project voor alle Almeerders die moeite hebben met lezen en schrijven en niet naar school kunnen (door lichamelijke of fysieke problemen, onregelmatige werktijden, mantelzorgtaken of schaamte). 
  • Het Gilde Almere: de cursus samenspraak voor anderstaligen. 

Zoeken naar een lesmogelijkheid in de buurt kan via de website Taalzoeker. Het is ook mogelijk om thuis aan de slag te gaan om beter te leren lezen en schrijven. Bijvoorbeeld via oefenen.nl of door een werkboek te bestellen.

Sinds 2013 neemt Almere deel aan 'Taal voor het Leven'. Dit is een nieuwe manier om laaggeletterdheid aan te pakken met behulp van getrainde vrijwilligers. Hierdoor wordt het lesaanbod in Almere nog groter. 'Taal voor het leven' wordt uitgevoerd door de Stichting Lezen & Schrijven.

Wat vindt u van onze website?