Skip to content

1. Vraag en aanbod

De aanbodkant

Als we het hebben over de aanbodkant, dan kijken we naar de mensen die leerkracht kunnen of willen zijn of die al daadwerkelijk actief zijn in het Almeerse onderwijs. Vanuit de pabo komen nieuwe leraren de arbeidsmarkt op en er zijn ook steeds meer zij-instromers. Dat zijn mensen met een hbo- of wo-diploma die een versnelde opleiding volgen en dan direct voor de klas mogen staan. Oudere leerkrachten gaan met pensioen, maar steeds vaker hoor je dat zij soms toch weer voor de klas staan. Er zijn leraren uit de regio die in Almere werken, maar ook Almeerders die in andere gemeenten voor de klas staan. Dan zijn er nog leraren die tijdelijk uitvallen (bijvoorbeeld door een burn-out) en later weer herintreden. De stille reserve, ten slotte, bestaat uit mensen met een lesbevoegdheid die ergens anders zijn gaan werken. 

Veel leraren werken geen volle werkweek, maar in deeltijd. Als je daar rekening mee houdt, kom je op het aantal lerarenuren dat beschikbaar is.

De vraagkant

Voor de vraagkant kijken we naar de leerlingen in Almere en hoeveel aandacht zij van leraren nodig hebben. Als het aantal leerlingen groeit, zijn er meer lerarenuren nodig. Als je het onderwijs slimmer organiseert, is er misschien juist minder aandacht per leerling nodig. De leraar-leerlingratio verandert dan. Zo kom je tot het aantal lerarenuren dat nodig is. 

En het lerarentekort?

Dat is het verschil tussen het aantal lerarenuren dat nodig is en het aantal lerarenuren dat beschikbaar is. Maak je geen zorgen. We vragen niet aan jou om uit te rekenen hoe groot dat verschil is. We zijn meer benieuwd naar jouw ideeën om het tekort op te lossen. 

Misschien wil je wel graag weten over hoeveel leraren we het ongeveer hebben. Daarvoor maken we gebruik van prognoses: voorspellingen over de toekomst. Omdat niemand in een glazen bol kan kijken, zijn dat altijd schattingen. We laten je twee schattingen zien over hoe het lerarentekort zich de komende vijf jaar ontwikkelt. Eén is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gemaakt. De ander is op basis van data van de gemeente Almere.

Lerarentekort in het primair onderwijs

Voor dit schooljaar verwachtte het ministerie van OCW een lerarentekort van acht fte op de Almeerse basisscholen (één fte is één voltijdbaan) dat in 2023 oploopt tot 25 fte. De gemeente voorspelt dat de stad sneller groeit nu de crisis voorbij is en dat vervolgens meer kinderen naar school gaan in de stad. Als je dat doorrekent, zie je dat het tekort wel eens flink groter zou kunnen zijn. Het zou weleens kunnen oplopen tot meer dan 90 fte.

lerarentekort primair onderwijs Almere

Lerarentekort in het voortgezet onderwijs

Als je kijkt naar het geheel, lijken de problemen in het voortgezet onderwijs iets minder groot. Toch dreigt voor sommige vakken een groot tekort te ontstaan. Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica zijn zulke ‘tekortvakken’. Het ministerie van OCW denkt dat het tekort langzaam oploopt richting de twaalf fte. Als we de prognose van de gemeente doorrekenen, zou het tekort wel eens kunnen oplopen richting de zestig fte. 

lerarentekort voortgezet onderwijs Almere

En nu?

Hopelijk heb je nu een beetje een beeld bij wat het lerarentekort inhoudt en hoe groot het probleem ongeveer is. Op andere pagina's zoomen we in op stukjes aan de aanbod- en vraagkant van het lerarentekort. Ook stellen we open data beschikbaar, zodat je zelf kan gaan analyseren. 

Lerarentekort - De Challenge
Wat vindt u van onze website?