Skip to content

2. Instroom pabo en universiteit

De leraren van de toekomst

Wie leraar wil worden, moet de juiste papieren hebben. Die kun je (afhankelijk van wat voor leraar je wilt worden) halen op de hogeschool (de pabo) of de universiteit. Zo’n traject duurt vier jaar (‘zij-instromers’ uitgezonderd). Hoeveel studenten zijn bezig om leerkracht te worden en waar komen ze vandaan? Hieronder vertellen we je wat meer over de leraren van de toekomst. 

Instroom vanuit de pabo in Almere

In Almere biedt hogeschool Windesheim de pabo-opleiding aan. In onderstaande grafiek zie je het aantal inschrijvingen in de afgelopen jaren, verdeeld in voltijd- en deeltijdstudenten. Na een dip in het aantal inschrijvingen, zien we dat in 2018 vooral het aantal deeltijdstudenten behoorlijk is gestegen. Zijn dit de mensen die zich omscholen om leerkracht te worden in het basisonderwijs? En gaat de groei in het aantal aanmeldingen zich doorzetten? 

Inschrijvingen pabo-opleiding Windesheim Almere

Instroom vanuit de pabo per provincie

Noot vooraf: in de grafieken hieronder zie je de pabo-studenten van Windesheim Flevoland niet terug. Die staan geregistreerd bij Windesheim in Zwolle en worden dus opgeteld bij de provincie Overijssel.

We kijken eerst naar het aantal vrouwelijke studenten op de pabo. Voor het primair onderwijs zien we in vrijwel elke provincie dat het aantal inschrijvingen is gedaald. Sommige provincies hebben een relatief grote studentenpopulatie (vooral Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht). In het voortgezet onderwijs zijn de aantallen ongeveer gelijk gebleven. Behalve in Friesland en Zuid-Holland, waar een flinke groei van vrouwelijke studenten is geweest.

Pabo primair onderwijs
Pabo voortgezet onderwijs

Als we kijken naar de mannen, valt op dat de groep een stuk kleiner is. Voor het primair onderwijs is van alle studenten slechts een derde man. Over het geheel zie je dat het aantal inschrijvingen gelijk is gebleven en soms iets is gedaald. Toch lijken de instellingen in Gelderland, Overijssel, Noord-Holland en Friesland het laatste jaar een lichte groei in mannelijke aanmeldingen te hebben gehad. Voor het voortgezet onderwijs zien we hetzelfde patroon als bij de vrouwen: de aantallen blijven gelijk, behalve in Friesland en Zuid-Holland. Waarom zou dat zijn?

Pabo primair onderwijs mannen
Pabo voortgezet onderwijs man

Instroom vanuit de universiteit

De meeste universitaire studenten die voor de klas willen staan, gaan naar het voortgezet onderwijs. Hieronder zie je per universiteit het totaal aantal vrouwelijke studenten. In algemene zin zie je dat het aantal inschrijvingen de afgelopen vijf jaar wat is afgenomen. Alleen de technische universiteiten van Delft en Eindhoven laten een kleine stijging zien. De meeste studenten studeren aan de Universiteit Utrecht.

Universiteit vrouwen

Bij de mannen zien we ook een daling in de inschrijvingen, met name bij de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. De meeste mannelijke studenten zitten nu in Groningen. De TU Delft groeit licht in het aantal mannelijke studenten.

Universiteit mannen

En nu?

Als het goed is, heb je nu een beeld van hoeveel nieuwe leerkrachten straks voor de klas staan. Je weet nu dat dat aantal afneemt, terwijl we er juist meer nodig hebben. Sommige provincies of instellingen weten meer studenten te werven. Hoe kun je dat verklaren? We moedigen je aan om op zoek te gaan naar andere patronen in de open data over:

Wat gebeurt er als je ze vergelijkt met inschrijvingen voor andere studies en opleidingen? In de open data en op deze website vind je meer informatie over de instellingen en de vakken waarop de studenten afstuderen.

Lerarentekort - De Challenge
Wat vindt u van onze website?