Skip to content

3. Zij-instromers

Instroom vanuit de zij-instroom

Stel: je hebt zo’n 15 jaar geleden je hbo of universitaire diploma behaald, en bent toen gaan werken. En nu ben je toe aan iets anders. Leraar worden op een basisschool of middelbare school lijkt je wel wat. Maar moet je dan vier jaar lang de pabo doorlopen, zonder salaris?

Nee, dat hoeft niet. Je kunt als zij-instromer beginnen. Dan mag je, in de meeste gevallen, direct voor de klas staan en haal je daarnaast in twee jaar de papieren die je nodig hebt. De school waar je aan de slag gaat, begeleidt je en betaalt je salaris en opleiding. De school kan, op zijn beurt, een subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW. Zo kunnen meer leraren sneller voor de klas komen te staan. En wordt het tekort kleiner. 

Waar zitten de zij-instromers?

Wij hebben data over het aantal subsidies die zijn verstrekt per plaatsnaam in de periode van 2014 tot en met 2017. Daarmee kunnen we iets zeggen over het aantal zij-instromers per provincie en per stad. Maar let op! Niet elke zij-instromer krijgt een subsidie, dus de werkelijke aantallen liggen hoger.

zij-instroom per provincie

De meeste zij-instromers werken in de gebieden waar de tekorten nu het grootst zijn: Noord- en Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Wat verder opvalt, is dat er meer zij-instromers zijn voor het voortgezet onderwijs dan het primair onderwijs. Terwijl de tekorten groter zijn in het primair onderwijs. Kiezen zij-instromers liever voor het baan in het voortgezet onderwijs? Zo ja, waar ligt dat dan aan? Of speelt er iets anders? 

In totaal zijn er tussen 2014 en 2017 een kleine 900 subsidies verstrekt. Dat is een fors aantal. Als je kijkt in de databestanden, zie je dat vooral de grote steden in de Randstad veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de subsidie. Zie jij ook andere patronen in de data? En wat zou je verwachten voor 2018 en later? We moedigen je aan om verder te gaan zoeken naar patronen in de data!

Bij deze datablog horen de datasets over:

Lerarentekort - De Challenge
Wat vindt u van onze website?