Skip to content

4. Huidige leraren

De leraren van nu

Als je denkt aan het lerarentekort, denk je misschien niet snel aan de huidige leraren. Zij staan al voor de klas, niet waar? Toch is het belangrijk juist wel te kijken naar deze groep. Zonder hen was het probleem nog veel groter! In deze datablog vertellen we je meer over de Almeerse leerkrachten: hoe oud zijn ze, zijn ze in vaste of tijdelijke dienst en werken ze voltijds of in deeltijd? Let’s find out!

Hoe oud is de Almeerse leraar?

De gemiddelde Almeerse leraar in het primair onderwijs is 43 jaar oud. Als we hieronder kijken naar de ontwikkeling van het Almeerse personeelsbestand, vallen een aantal dingen op. Het aantal leerkrachten tussen de 25 en 35 jaar neemt af. Dit kunnen we niet volledig verklaren doordat zij doorstromen naar de groep 35-45-jarigen. Krijgen zij kinderen, of is er meer aan de hand? Ook zien we een forse groep van bijna 250 fte die tussen de 55 en 65 jaar oud is. Zij zijn over ongeveer tien jaar allemaal gepensioneerd. Welke juf of meester komt daarvoor in de plaats?

PO leraren naar leeftijd

De gemiddelde Almeerse docent in het voortgezet onderwijs is 45 jaar oud. Als we in onderstaande grafiek naar de ontwikkeling van het Almeerse personeelsbestand kijken, valt op dat de leeftijdsgroepen redelijk gelijk verdeeld zijn. Behalve bij de docenten tussen de 55 en 65 jaar. Die vormen de grootste groep. Zij gaan over niet al te lange tijd met pensioen. Hoe zorgen we ervoor dat daarvoor nieuwe leraren in de plaats komen? Of kunnen we docenten misschien motiveren om langer door te werken?

VO leraren naar leeftijd

Vast of tijdelijk?

In onderstaande grafiek zie je dat het overgrote deel van de leraren in het primair onderwijs in vaste dienst is. Gelukkig maar! Toch vallen een paar dingen op. Ten eerste: er is in 2017 ongeveer 130 fte in tijdelijke dienst. Waar staan zij over een paar jaar? Hebben zij dan een vast contract gekregen, of zijn ze naar een andere school verhuisd? Hoe zorgen we ervoor dat zij in Almere blijven? Daarnaast zie je dat het totaal aantal fte wat is afgenomen. Dat komt doordat ook het leerlingaantal de afgelopen jaren iets is gedaald.

Dienstverband leraren primair onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs is het overgrote merendeel van de docenten in vaste dienst. Maar de groep met een tijdelijke aanstelling is niet klein. We hebben het over 137 fte in 2017. Verder zie je dat het totaal aantal fte steeds rond de 800 ligt. De aantallen schommelen mee met de lichte stijgingen en dalingen in de leerlingaantallen.

Dienstverband leraren voortgezet onderwijs

Voltijd of deeltijd?

Het overgrote deel van de leraren in het primair onderwijs werkt niet voltijds. In onderstaande grafiek zie je dat ongeveer twee derde van de leerkrachten 0,8 fte of meer werkt. Ongeveer een kwart werkt 0,5 tot 0,8 fte, en ongeveer 5% werkt minder dan 0,5 fte. Verder zien we dat de verdeling over de jaren bijna niet verandert. Dat geldt ook voor het gemiddelde dienstverband (0,77 in 2011 en 0,78 in 2017).

leraren primair onderwijs voltijd/deeltijd

In vergelijking met het primair onderwijs, werken docenten in het voortgezet onderwijs meer uren per week. In onderstaande grafiek zie je dat ongeveer drie kwart van de docenten 0,8 fte of meer werkt. Iets minder dan een kwart werkt 0,5 tot 0,8 fte. Een enkeling werkt minder dan 0,5 fte. Misschien werken zij ook nog op een andere school in een andere stad. Verder zien we dat de verdeling over de jaren nauwelijks verandert. Dat geldt ook voor het gemiddelde dienstverband (0,81 fte in 2011 en 0,79 fte in 2017). Als meer docenten meer uren werken, wordt het lerarentekort kleiner. Maar kunnen we dat wel van ze vragen? En onder welke omstandigheden zou dat kunnen? 

leraren voortgezet onderwijs voltijd/deeltijd

En nu?

Als het goed is, begin je nu een beeld te krijgen van de leraren die in Almere werken. En begin je door te krijgen hoe belangrijk zij zijn. Het is een groep die we moeten koesteren. Scholen proberen dat door ze te binden aan hun school en aan Almere. En door ze te blijven boeien met bijvoorbeeld opleidings- en doorgroeimogelijkheden. De vraag aan jou: slagen we daar in? Wat kan beter, en hoe? Antwoorden op deze vraag vind je mogelijk in de open data over:

Er is ook een rapport beschikbaar en je kunt natuurlijk in gesprek gaan met Almeerse leerkrachten.

Lerarentekort - De Challenge
Wat vindt u van onze website?