Skip to content

6. Groei aantal leerlingen

Hoeveel leerlingen verwacht Almere?

Het aantal leerlingen dat in de toekomst in Almere woont, bepaalt hoeveel leraren er nodig zijn. Dat heeft invloed op de omvang van het lerarentekort. Om een schatting te maken van het aantal leerlingen dat Almere in de toekomst heeft, worden prognoses gemaakt. Dat zijn altijd schattingen. Niemand kan immers in een glazen bol kijken. We laten je twee schattingen zien tot en met 2037. Eén is gemaakt door de landelijke Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de ander is van de gemeente Almere.

Primair onderwijs

Voor het primair onderwijs verwachten beide prognoses een flinke groei van het aantal basisschoolleerlingen in Almere. De gemeente denkt dat die groei elk jaar gestaag doorzet, zeker vanaf 2022. DUO verwacht ook een groei van het aantal leerlingen, maar pas een stuk later: vanaf 2026. Tot die tijd denken zij dat het aantal leerlingen gelijk blijft en soms zelfs iets afneemt. Het verschil in de prognoses kan voor een deel worden verklaard doordat de gemeente verwacht dat er de komende tijd veel wordt gebouwd in Almere. Bij die nieuwe Almeerders zitten ook veel nieuwe leerlingen. Van wie krijgen zij straks les?

Groei aantal leerlingen primair onderwijs

Welk type school groeit mee met de leerlingengroei?

Beide prognoses gaan ervan uit dat het aantal basisschoolleerlingen in Almere groeit. Maar als er meer leerlingen komen, naar wat voor school gaan zij dan? Ook daar hebben DUO en de gemeente prognoses voor gemaakt. Hieronder zie je de prognose van DUO. Zij verwachten dat de leerlingengroei vooral gaat naar openbare en algemeen bijzondere scholen. Voor de andere type scholen verwacht DUO dat het leerlingenaantal ongeveer gelijk blijft.

Type scholen bij groei leerlingaantallen

De gemeente geeft aan dat voor ongeveer twee derde van de verwachte groei, zij nog niet kunnen inschatten naar welke school die leerlingen gaan (de categorie ‘Onbekend’). Daarnaast verwachten we dat algemeen bijzondere scholen flink groeien. Kun jij dat verklaren?

Type scholen bij groei leerlingaantallen

Voortgezet onderwijs

De prognoses in het voortgezet onderwijs lopen sterk uiteen. DUO verwacht dat het aantal leerlingen al vanaf volgend jaar flink gaat dalen. Dat komt voornamelijk doordat DUO niet kijkt naar nieuwe wijken die gebouwd worden. De gemeente doet dat wel en verwacht dat het aantal leerlingen de komende jaren ongeveer gelijk blijft en vanaf 2027 flink stijgt. Op dat moment stroomt de leerlingengroei van nu door naar de middelbare school. In de data van DUO zijn de voorspellingen ook uitgesplitst naar vmbo, havo en vwo.

Groei leerlingenaantallen voortgezet onderwijs

Welk type school groeit of krimpt?

DUO verwacht dus dat het aantal middelbare scholieren in Almere krimpt, terwijl de gemeente een stijging verwacht. Over het algemeen verwacht DUO dat de verdeling van leerlingen over de type scholen gelijk blijft, hoewel ze eerst een lichte stijging van openbare schoolleerlingen, en een daling van leerlingen van algemeen bijzondere scholen verwachten.

Type school bij toenemen leerlingaantallen

De gemeente denkt dat meer leerlingen naar een school gaan die een combinatie van protestants-christelijk en rooms-katholiek is (samenwerking PC, RK). Hoe zou dat kunnen komen? De verdere groei van leerlingen kan de gemeente nog niet toeschrijven aan een type school. Het is dus onwaarschijnlijk dat openbare en algemeen bijzondere middelbare scholen krimpen.

Type school bij toenemen leerlingaantallen

En nu?

Nu weet je meer over hoeveel leerlingen er verwacht worden in Almere en naar wat voor school zij waarschijnlijk gaan. We moedigen je aan om zelf in de databestanden te gaan kijken. Dat zijn:

Wat zie jij voor trends en patronen? Welke links kun je leggen? Misschien vind je hier wel de sleutel tot de oplossing van het lerarentekort…

Lerarentekort - De Challenge
Wat vindt u van onze website?