Dit is de nieuwsbrief van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Het expertisecentrum op het gebied van sport- en beweegtalent in Flevoland. We nemen je graag mee in wat we doen. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over:

  • Sportverenigingen tekenen AKT-partnership
  • Start diverse opleidingen
  • De AKT-sportdagen komen er aan!
  • Start traject playground Almere Haven
  • Incompany ASM-cursus bij Almere City FC
  • AKT participeert in onderzoek Hogeschool van Amsterdam

Sportverenigingen tekenen AKT-partnership

Begin maart hebben 9 Almeerse sportverenigingen een partnership met het AKT ondertekend. Met dit partnership worden twee belangrijke afspraken vastgelegd: de sportvereniging onderschrijft het belang van een breed motorische opleiding van hun sporters en het AKT spreekt uit deze sportvereniging de komende periode verder te helpen bij de implementatie daarvan. De eerste ondertekenaars van dit partnership zijn: RTC Triathlon, RTC Windsurfen, Almere City FC, AVA '81 (atletiek), Roeivereniging Pampus, Golfclub Almeerderhout, Almeerse Hockeyclub, Fencing Club Almere en Badminton Topsport Flevoland. Wij zijn trots op deze eerste partnerships en hopen in de toekomst met meer sportverenigingen een samenwerking te ondertekenen.

Start diverse opleidingen

Mensen opleiden = kennis verduurzamen. Dat is een belangrijk motto van het AKT. Deze periode starten er maar liefst drie opleidingen, die het AKT met haar samenwerkingspartners organiseert. Over de incompany opleiding Athletic Skills Model (ASM) bij Almere City FC leest u elders in deze nieuwsbrief meer. Daarnaast is op 5 april ook een reguliere ASM-opleiding gestart. En als laatste: de opleiding Talent2Move is, voor tien vakdocenten, van start gegaan. Kijk voor meer info over deze methodiek op www.talent2move.nl

De AKT-sportdagen komen er aan!

Op woensdag 16 mei klinkt het startschot voor de AKT-sportdagen. In een periode van vijf weken worden er tien AKT-sportdagen in en rond het Topsportcentrum Almere georganiseerd. Ruim vierduizend kinderen van meer dan vijftien Almeerse basisscholen beleven een gevarieerde en veelzijdige sportdag en leggen de MQScan af. De dagen worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de partners van de AKT-sportdagen: de combinatiefunctionarissen Sport van De Schoor, ASG, Prisma en het MBO College Poort Sport & Bewegen.

Start traject playground Almere Haven

Dinsdag 20 februari is gestart met het traject voor de aanleg van een nieuwe playground in Almere Haven. Tijdens een interactieve bijeenkomst met bewoners en professionals is nagedacht over alle (rand)voorwaarden om te komen tot de nieuwe playground, die wordt gerealiseerd naast de nieuwe sporthal en de bestaande speelhaven. Naast de inbreng van bewoners en professionals wordt ook de visie van het AKT in de nieuwe playground verwerkt. Dat betekent dat er in de inrichting aandacht is voor vele grondvormen van bewegen, om inwoners zo veelzijdig mogelijk te laten sporten en bewegen. In de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Incompany ASM-cursus bij Almere City FC

Bij Almere City FC worden de jeugdtrainers opgeleid met de cursus ASM, voor het veelzijdig ontwikkelen in bewegen. De club heeft hiervoor gekozen vanwege de tendens dat kinderen veel minder bewegen dan een aantal jaren geleden het geval was. Volgens Almere City FC komt dit doordat de frequentie van de beweegmomenten afneemt, kinderen minder op straat spelen en social media een steeds dominantere rol innemen in de samenleving. Het gevolg van minder bewegen is dat kinderen zwaarder worden en de motorische ontwikkeling stagneert. “Wij denken dat het ASM-model in kan spelen op deze negatieve tendens”, meent René Koster van Almere City FC. “Wij willen het ASM-model implementeren in onze jeugdopleiding en hopen dat René Wormhoudt ons hierbij kan adviseren.” Het is de bedoeling dat de trainers er vervolgens uitvoering aan geven. René Koster: “Wij vinden het belangrijk dat onze trainers ‘breed’ opgeleid zijn en worden. Ook willen wij onze kennis delen met de regio. Wanneer spelers ‘breder en beter’ opgeleid worden, wordt onze vijver met talenten ook groter.”

AKT participeert in onderzoek Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de motoriek, het aanpassingsvermogen en het werkgeheugen bij kinderen. Motorische vaardigheden zoals springen, rennen en gooien hebben kinderen nodig om te kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten, zoals gymles en buitenspelen. Vaak wordt er alleen gekeken naar hoe kinderen de ideale beweging leren. Hogeschool van Amsterdam kijkt bij het onderzoek niet alleen de motorische vaardigheden van het kind, maar onderzoekt ook hoe de relatie tussen motoriek en het aanpassingsvermogen in een dynamische omgeving is. Dit wordt gedaan door de motoriek te testen met een hindernisparcours.

De onderzoekers van de faculteiten bewegingswetenschappen willen graag meer weten over hoe kinderen leren bewegen en hoe kinderen nog beter kunnen leren bewegen. Met meer informatie over de relatie tussen werkgeheugen, aanpassingsvermogen en motorische vaardigheden kunnen gymdocenten en sporttrainers hun trainingen en instructies nog beter maken. Het AKT faciliteert hiervoor de ruimte en de mogelijkheden om deze kennis te vergaren, gebruiken en te delen.

AKT actief op Twitter!

Wij zijn ook actief op Twitter. Op onze twitter houden wij je op de hoogte van onze activiteiten. Volg jij ons ook? @AKTAlmere

Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.