Aanbestedingen

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

De gemeente Almere is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels besteedt de gemeente Almere conform de regels Europees aan. Ook voor opdrachten met een waarde onder de Europese drempels gelden aanbestedingsregels en daarnaast worden deze aanbesteed volgens de regels van het inkoopbeleid van de gemeente Almere.

De gemeente Almere heeft per 18 april 2016 nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. Belangrijk onderdeel van dit beleid is het bevorderen van de kansen voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. De gemeente richt hiervoor een online database lokale ondernemers (DLO), waarop lokale ondernemers zich bij de gemeente bekend kunnen maken. Om bij onderhandse aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) geschikte lokale ondernemers te vinden, raadpleegt de gemeente als eerste deze DLO. Indien geen of geen geschikte lokale ondernemer aanwezig is in de DLO, kiest de gemeente op grond van objectieve criteria zelf voldoende geschikte ondernemers. Voornoemde betreft uitdrukkelijk het uitnodigingsbeleid en houdt geen garantie in op het daadwerkelijk verkrijgen van opdrachten.

Lokale ondernemers met een vestigingsplaats in Almere kunnen zich vanaf 18 april 2016 aanmelden voor de DLO door het formulier in te vullen (Aanmelding lokale ondernemers) links op deze pagina.

Specifiek voor inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, waarvoor geen raam- of mantelovereenkomst is afgesloten, hanteert de gemeente per 18 april 2016 een marktplaatsysteem. Lokale ondernemers die willen meedingen naar inhuuropdrachten wordt vriendelijk verzocht zich naast de aanmelding voor de DLO (algemeen), ook aan te melden in de database van het marktplaatssysteem (specifiek). Zie hiervoor www.flevolandhuurtin.nl

Specifiek voor GWW (cultuurtechnische en civieltechnische) opdrachten hanteert de gemeente Almere de Groslijsten systematiek. (Lokale) ondernemers die in deze specifieke opdrachten geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor één of meerdere Groslijsten. Zie de tekst onderaan deze pagina.

Registratie in de DLO voor lokale ondernemers is hier niet vereist, tenzij u als lokale ondernemer ook in aanmerking wil komen voor uitnodigingen buiten de GWW sector.

Drempelwaarden Overheidsopdrachten 2016-2017

Leveringen  €209.000,00
Diensten      €209.000,00
Werken        €5.225.000,00

Tenderned/Aanbestedingskalender

Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van Europees aanbesteden zijn:

  • gelijke behandeling van inschrijvers
  • gelijke kans voor inschrijvers
  • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • transparante professionele (inkoop)procedure

De gemeente Almere kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen voor diensten en leveringen aan op www.tenderned.nl. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar. Alle Europese aanbestedingen met betrekking tot “werken”, worden gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. Heeft u interesse om voor de gemeente Almere opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan voor diensten en leveringen www.tenderned.nl en voor “werken” www.aanbestedingskalender.nl  in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn.

Hoe vind ik een publicatie van een aanbesteding van de gemeente Almere terug op Tenderned of op de aanbestedingskalender?

Ga naar de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl.
Typ bij zoek de term + gemeente + Almere + <zoekterm> waarop u wilt zoeken. Bijvoorbeeld: + gemeente + Almere + ICT. Druk op de knop 'zoek'.

Pas de zoekopdracht aan indien u nog veel zoekresultaten ziet. Er zijn nog twee mogelijkheden om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  1. Vink alleen de aard van de opdracht aan die van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij een 'Werk' vinkt u de opties 'Diensten' en 'Levering' uit.
  2. Bij 'Toon publicaties' past u de begindatum aan naar een latere datum.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra u zich heeft geregistreerd op de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn voor u door middel van een 'attenderingsservice'.  Kijk voor meer informatie op de website.

Algemene Voorwaarden gemeente Almere

De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Almere voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening.

Groslijsten en aanmelden voor cultuurtechnische en civieltechnische opdrachten

De gemeente Almere past voor het selecteren van ondernemers van cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten en leveringen met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch aanleg of onderhoud, zogenaamde groslijsten toe.

Indien er een onderhandse aanbestedingsprocedure voor een opdracht binnen het bereik van één of meerdere groslijsten van toepassing valt, wordt de ondernemer(s) geselecteerd via de groslijst(en). Een overzicht van de groslijsten en verdere informatie over de groslijsten is terug te vinden in de notitie groslijsten en bijlage 1 en 2Een overzicht onderhandse aanbestedingen conform groslijst gemeente Almere staat hier.

Indien u zich als ondernemer wilt aanmelden voor één of meerdere groslijsten kunt u contact opnemen met dhr. A.G.E. Salverda of W.M. Vos via e-mailadres: aanbestedingen-dsa@almere.nl

Nieuws

Aandacht voor 45-plussers loont

20 april 2017

De gemeente Almere heeft sinds 2016 bijna honderdzestig 45-plussers met een bijstandsuitkering, extra intensieve begeleiding geboden met veel aandacht voor maatwerk. Het merendeel van deze groep mensen zat al langere tijd in de bijstand. Bij de...

Lees meer...

Wethouder Mark Pol heet PLAZA Hotelgroup welkom in Almere

31 maart 2017

Wethouder Mark Pol met delegatie DutchRE B.V, Attestor Capital, LLC Trinity Vastgoed  en PLAZA Hotelgroup GmbH.

Toen de Martinez kantoortoren bij het NS-station Almere Centrum werd opgeleverd in 2011, zat Nederland middenin een zware economische crisis. Het is sindsdien niet in gebruik genomen. Daar komt nu verandering in.  De 70 meter hoge toren van 17...

Lees meer...

Internationaal klimaatinstituut kans voor Almere

29 maart 2017

De gemeente Almere stelt zich kandidaat als vestigingslocatie voor het Internationale Klimaatinstituut van de Verenigde Naties. De kandidaatstelling wordt gesteund door de provincie Flevoland. Het instituut gaat organisaties en bedrijven...

Lees meer...

Wat vindt u van onze website?