Drank- en horecavergunning

Wanneer u alcohol wilt schenken in een horecagelegenheid of een slijterij wilt beginnen, heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Wanneer moet u een nieuwe aanvraag indienen

De vergunning is voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Wanneer uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt moet u een nieuwe vergunning aanvragen, uw huidige vergunning vervalt. Zonder vergunning mag uw horecabedrijf niet geopend zijn.

 U moet ook andere wijzigingen melden zoals:

  • Wijziging van leidinggevenden (in en uit dienst).
  • Wijziging van de horeca inrichting. 

Wet Bibob

Bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning moet u ook het formulier Wet Bibob Drank en Horeca invullen. De Wet Bibob (Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur) verruimt de mogelijkheid van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico van criminele activiteiten. Dit formulier dient u gelijktijdig met het aanvraagformulier op te sturen.

Voorwaarden

Gedurende de openingstijden moet er continu een leidinggevende aanwezig zijn die ook op de vergunning vermeld staat. Deze leidinggevende moet voldoen aan een aantal eisen, zoals in het bezit zijn van het diploma sociale hygiëne, zedelijkheid, onbesproken gedrag en leeftijd. 

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld, mits u alles heeft ingediend. 

Kosten

Zie de legesverordening.

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

 

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Postbus 200

1300 AE  ALMERE

 

Of via mail naar info@almere.nl

Wat vindt u van onze website?