Horeca nieuws

Beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet

Op 9 september  2014 is de beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet vastgesteld. In de beleidsregel is bepaald dat de aanvrager om een ontheffing voor het verstrekken bij zwak-alcoholhoudende dranken bij evenementen moet voldoen aan de voorwaarden dat een leidinggevende moet voldoen aan eis van sociale hygiĆ«ne en dat in een alcoholverstrekkingsplan wordt aangeven op welke wijze de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verstrekken van alcohol wordt nageleefd.    

De beleidsregel maakt deel uit van de aanpak van de gemeente Almere om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), tel 14036. Het aanvraagformulier staat hier.

Wat vindt u van onze website?