Skip to content

10. Veluwsekant West

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Veluwsekant West is een bedrijventerrein gelegen in stadsdeel Stad. Het is zeer strategisch gelegen aan de A6 en aan de invalsweg naar Almere centrum, de Veluwedreef. Het terrein wordt via één weg, de Veluwezoom, aangesloten op deze Veluwedreef. Vanuit de Filmwijk loopt er een busbaan door het midden van het bedrijventerrein richting Almere West/Haven. Tussen dit bedrijventerrein en de A6 ligt een aanzienlijke oppervlakte groen dat gebruikt wordt voor stadslandbouw en tijdens de Floriade in 2022 gereserveerd wordt als parkeerplaats.

De entree tot dit terrein wordt gekenmerkt door de Brandboxx en het Van der Valk hotelcomplex. De Brandboxx bestaat uit een tweetal bijzondere architectonische gebouwen, de Dome en de Cube. In deze beide panden zijn vestigingen die zich toeleggen op groothandel in mode. Feitelijk is de Brandboxx een bedrijvenverzamelpand, het enige ook op dit terrein. Op basis van de gegevens van 2012 bevonden zich in deze beide gebouwen van de Brandboxx zo’n 40 kleinere bedrijfjes. Verder komen er op dit terrein slechts 11 andere, relatief grotere, bedrijven voor op grote kavels. Opvallend groot bedrijf op dit terrein is Athlon Car Lease met 485 werknemers.De andere drie grootste bedrijven zijn respectievelijk Henry Schein Dental, Avnet Technology Solutions (beiden groothandel en handelsbemiddeling, niet zijnde in auto’s) en het Van der Valk Hotel. In 2013 heeft het Japanse bedrijf Kobelco Construction Machinery Europe op dit terrein haar Europese hoofdkantoor gevestigd. In het midden van het terrein is in 2014 een nieuwe brandweerkazerne gebouwd.

Volgens het LISA-bestand zit er op Veluwsekant West in 2012 één detailhandelsvestiging (niet zijnde detailhandel in auto’s, boten en caravans). Deze bevindt zich in de Brandboxx. Daarnaast bevindt zich in de Brandboxx sinds 2013 een KPN XL winkel met een omvang van circa 250 m² w.v.o. Het gehele brandboxxcomplex is overigens achter slagbomen gelegen. Op dit bedrijventerrein mogen bedrijven gevestigd worden met maximaal 50% behorend kantoor met een maximum van 2.000 m².

Op Veluwsekant West komen geen bedrijfswoningen voor. Beperkt staan er achter op het terrein vrachtwagens/opleggers gestald; nabij het pand van Athlon staan er personenauto’s in de berm gestald.

Aan de westpunt van het terrein, aan beide zijden van het Fongerspad, is de mogelijkheid van vestiging van een horecavoorziening (recreatie met aanduiding horeca categorie 1a en 1b en 1c met vrijstellingsbevoegdheid). Dit biedt extra kansen voor recreatie aan het Weerwater (rondje Weerwater/Blauwe As).

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van Veluwsekant West is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2002-2007-2012
200220072012groei 2002-2012
aantal werkzame personen totaal19613281383606%
w.v. voltijds19212971321
w.v. deeltijds43162
aantal vestigingen175451200%
  • Werkgelegenheid: vanwege het relatief jonge karakter van het terrein is de groei spectaculair geweest, zowel in arbeidsplaatsen als vestigingen, ook al is het aantal vestigingen de laatste jaren iets teruggelopen. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2012, ten opzichte van 2002, er 30 bedrijven zijn opgericht, er 14 zijn gevestigd, er 9 zijn opgeheven en er 2 zijn vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2012 27 personen (in 2002 was deze 15). Door de relatief vele kleine bedrijfjes in het verzamelpand geeft dat een enigszins vertekend beeld.
  • Profiel: Veluwsekant west is een modern gemengd bedrijventerrein. Er is een zeer sterke representatie van de categorie “Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.)”, passend op een dergelijk terrein, namelijk maar liefst 80%. De rest van de categorieën komst allemaal slechts één keer voor, waarvan een opvallende die in verhuur van lease-auto’s met 484 werknemers. De Brandboxx vormt een “iconisch” bouwwerk.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 3 toegestaan, deze zijn er echter niet. 
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 8 januari 2014) circa 35.000 m² b.v.o. bedrijfsruimte aangeboden. Dit is ongeveer 19% van het totaal aantal m² b.v.o. (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt. Verder, een gezond leegstandspercentage om doelmatig verhuisbewegingen mogelijk te maken ligt rond de 5% van de voorraad, frictieleegstand, daar ligt het dus op de peildatum beduidend boven.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Veluwsekant West lagen in 2013 tussen de 35 €  en 55 € per m² per jaar (bron: DTZ, januari 2014). Als er kantoorruimte bij zit, en dat is meestal wel het geval, dan loopt de huurprijs op (voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda).
  • Ruimtegebruik: er is nog een grote kavel uitgeefbaar van circa 12.600 m², gelegen tegen het Weerwater aan. Verder zijn er nog twee kavels die uitgegeven zijn maar niet in gebruik zijn genomen tot op heden (een van circa 4.700 m² en een van ca. 1.800 m²).
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat een  bedrijfskring vanuit de VBA; Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B certificaat).
  • Positionering bedrijventerrein: dit middelgrote bedrijventerrein heeft een uitstekende strategische ligging. Met de Van der Valk vestiging genereert het ook veel trekkracht. Naast het verzamelpand zijn er stuwende grote bedrijven gevestigd.
Diagram economische vitaliteit Veluwesekant West
Wat vindt u van onze website?