Skip to content

11. Veluwsekant Oost

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Veluwsekant Oost is een bedrijventerrein gelegen in stadsdeel Stad. Het is zeer strategisch gelegen aan de A6 en aan de invalsweg naar Almere centrum, de Veluwedreef. Het terrein wordt via één weg, de Strubbenweg, aangesloten op deze Veluwedreef. Tussen dit bedrijventerrein en de A6 ligt een aanzienlijke brede groenstrook.

Op dit bedrijventerrein mogen bedrijven gevestigd worden met maximaal 50% bijbehorend kantoor met een maximum van 2.000 m² en in een maximale milieucategorie 3. Een strook van dit terrein langs de noordelijk gelegen Danswijk, is een zoekzone met een binnenstedelijk karakter (terreingedeelte tussen de Palmpolstraat, Hoge Vaart en R. Nureyevstraat).

De entree tot dit terrein wordt gekenmerkt door Het Gouden Huis, een Chinees restaurant en het ertegenover gelegen tankstation Autoradam, met wasstraat en autoverhuur. Het voorste gedeelte van het terrein kan gekarakteriseerd worden als een echte autoboulevard. De bekende automerken zijn hier vertegenwoordigd met een showroom annex garage. 

Er komen 6 bedrijvenverzamelpanden voor, waarvan één van aanzienlijke omvang in het midden van het terrein. Bedrijfswoningen komen niet voor.

Opvallend is het zgn. “Onderstation” van de NUON op een oppervlak van 2,3 ha (een elektrische installatie in het hoogspanningsnet), verstopt achter struiken, langs de Strubbenweg. Het schaatsbedrijf Viking is een opvallende bedrijfsactiviteit. Het bedrijf Tetterode-Nederland is het grootste bedrijf met circa 150 werknemers. Het is een groothandel/handelsbemiddeling annex webwinkelbedrijf in drukkerij-/grafische producten.

Volgens het LISA-bestand zijn er op Veluwsekant Oost in 2012 zeven detailhandelsvestigingen aanwezig (niet zijnde detailhandel in auto’s, boten en caravans). Tijdens het schouwen op 20 januari 2014 is vastgesteld dat het hier maar om  4 vestigingen gaat, te weten Autoradam, het brandstoffenverkooppunt ervan, en drie vestigingen op het adres van het Tuincentrum Overvecht. Deze laatste valt evenals de autobedrijven onder de perifere detailhandel. Naast het pand van het tuincentrum is nog een groot terreingedeelte particulier niet in gebruik.

Op het terreingedeelte van de binnenstedelijke zoekzone komen een lunchroom en een fitnesscentrum voor; in het westelijk deel van deze strook zijn volgens het bestemmingsplan maatschappelijke voorzieningen mogelijk.

Vrijwel langs de gehele Strubbenweg staan verhuurbare personenauto’s gestald, voor een groot deel van Autoradam, inclusief een reclamevoertuig van deze firma. Ook in de berm van een deel van deze weg staan personenauto’s en hier en daar een vrachtauto/oplegger geparkeerd. Het terrein maakt een verzorgde indruk.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van Veluwsekant Oost is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2002-2012
20022012groei 2002-2012
aantal werkzame personen totaal8331371+65%
w.v. voltijds5761280
w.v. deeltijds25790
aantal vestigingen88138+57%
  • Werkgelegenheid: vanwege het relatief jonge karakter van het terrein heeft zich hier een zeer sterke groei voorgedaan, zowel in arbeidsplaatsen als vestigingen. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2012, ten opzichte van 2002, er 51 bedrijven zijn opgericht, er 35 zijn gevestigd, er 37 zijn opgeheven en er 18 zijn vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2012 10 personen (in 2002 was deze 9).
  • Profiel: Veluwsekant Oost is een modern gemengd bedrijventerrein. Er is een redelijke vertegenwoordiging van de categorie “Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.)”, passend op een dergelijk terrein, namelijk 28%. Ook “Handel in en reparatie van auto’s  e.d.” komt relatief veel voor, de autoboulevard, namelijk 17%. Daarnaast komt er nog 5% detailhandel voor, waaronder een tuincentrum.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 3 toegestaan, vier bedrijven bevinden zich in die categorie. Autoradam is echter een milieucategorie 4.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 15 januari 2014) circa 21.000 m² b.v.o. bedrijfsruimte aangeboden. Dit is ongeveer 7,7% van het totaal aantal m² b.v.o. Leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt. 
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Veluwsekant Oost lagen in 2013 tussen de 35€  en 55€ per m² per jaar (bron: DTZ, januari 2014). Als er kantoorruimte bij zit, en dat is meestal wel het geval, dan loopt de huurprijs op (voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda).
  • Ruimtegebruik: er is nog een deelkavel die uitgegeven is, maar niet in gebruik is genomen tot op heden (circa 3.500 m²).
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat een  bedrijfskring vanuit de VBA; Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B certificaat).
  • Positionering bedrijventerrein: dit middelgrote bedrijventerrein heeft een uitstekende strategische ligging. Vooral de autoboulevard ligt hier goed in het zicht van de A6.
Diagram economische vitaliteit Veluwesekant Oost
Wat vindt u van onze website?