Skip to content

12. Sallandsekant

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Sallandsekant is een bedrijventerrein gelegen in stadsdeel Stad Oost. Het is strategisch gelegen met zicht vanaf de A6. De bereikbaarheid vanaf de A6 is via afrit 6/Almere Buiten-West. Vervolgens vanaf de Tussenring en Hagevoortdreef is de entree tot het bedrijventerrein via de Koningsbeltweg. Aan deze entree bevindt zich tankstation Texaco. Het gehele bedrijventerrein is aan de zuid- en zuidoostkant, langs de A6 en Tussenring, omzoomd met een brede groen- en bosstrook, aan de westkant door de Hoge Vaart.

Nabij de vestigingen van Pon, aan de A6, is een ecologische zone ingericht. Opvallend qua ruimtelijke inrichting is dat het zuidelijk deel van noord naar zuid doormidden gesneden wordt door een fietspad en water. Er loopt geen buslijn door het terrein, wel aan op de grens met de woonwijk Tussen de Vaarten is een bushalte. Het terrein maakt een erg verzorgde indruk.

Het terrein is in twee delen te onderscheiden: het noordelijk deel gelegen ten oosten van de wijk Tussen de Vaarten en het zuidelijk deel, gelegen ten zuiden van deze wijk. De grens wordt gevormd door het Edgar Degaspad met groene omzoming. Het gehele terrein beantwoordt aan een echt logistiek bedrijventerrein met ruim opgezette kavels en grote panden bestemd voor (zelf)opslag en distributie. Er is een bouwmarkt (Bouwmaat) die echter niet toegankelijk is voor particulieren, dit betreft groothandel.

Het bedrijventerrein staat een maximale milieucategorie 3 toe. De kantoorhoudendheid is hier 30% met een maximum van 2.000 m². Opvallende vestiging is het Datacentrum van KPN CyberCenter Flevoland; het Singaporese bedrijf Securus Keppel participeert in dit datacenter. Daarnaast zijn met name de Praktijkschool PRO voor het voortgezet onderwijs en ook het bedrijf van PON met zijn op poten staande hoofdkantoor en bijbehorende vestigingen, waaronder Pon Caterpillar en Motrac Internationaal Transport (vorkheftrucks en palletwagens) sterk aanwezige vestigingen.

Ook het Taiwanese bedrijf TYC Europe is met zijn Europese hoofdkantoor, naast een groot magazijn, hier een belangrijke vestiging gespecialiseerd in auto-onderdelen. Andere relatief grote bedrijven zijn Staples (kantoorartikelen)en Bunzl (verpakkingen). KAV is een bedrijf dat verhuurbare (vracht)wagens stalt.

Bij verschillende bedrijven is hier ook het hoofdkantoor gevestigd, hetgeen dit bedrijventerrein extra toegevoegde waarde geeft voor Almere. Bedrijfswoningen en bedrijvenverzamelpanden komen hier niet voor. De enige maatschappelijke voorziening is de al genoemde praktijkschool.

Er zijn nog 5 kavels uitgeefbaar. Daarnaast zijn er twee terreingedeelten particulier niet in gebruik. Volgens het LISA-bestand zouden er op dit terrein 3 detailhandelsvestigingen aanwezig zijn. Schouw (20 januari 2014) wijst uit dat het er slechts één is, namelijk de shop van het tankstation.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van Sallandsekant is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2012
20032012groei 2003-2012
aantal werkzame personen totaal1671588+850%
w.v. voltijds1661580
w.v. deeltijds18
aantal vestigingen557+840%
  • Werkgelegenheid: vanwege het relatief jonge karakter van het terrein is de groei zeer spectaculair geweest, zowel in aantal arbeidsplaatsen als vestigingen. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2012, ten opzichte van 2003, er 18 bedrijven zijn opgericht, er 26 zijn gevestigd, er 2 zijn opgeheven en er 0 zijn vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2012 34 personen (in 2003 was deze 33).
  • Profiel: Sallandsekant is een logistiek bedrijventerrein. Bijna 50% van de vestigingen, met 75% van het aantal arbeidsplaatsen, valt in de categorie “Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.). 
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 3 toegestaan, er zijn er 5 die in deze categorie vallen.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 24 januari 2014) circa 12.000 m² b.v.o. bedrijfsruimte aangeboden. Dit is ongeveer 3,6% van het totaal aantal m² b.v.o. (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt. 
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Sallandsekant lagen in 2013 tussen de 40€  en 55€ per m² per jaar (bron: DTZ, januari 2014). Als er kantoorruimte bij zit, en dat is meestal wel het geval, dan loopt de huurprijs op (voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext). 
  • Ruimtegebruik: er zijn nog 5 kavels uitgeefbaar van resp. 13.578 m², 18.338 m², 12.080 m², 8.450 m² en 8.569 m² (totaal ruim 6 ha netto). Verder zijn er nog twee kavels die uitgegeven zijn maar (deels) niet in gebruik zijn genomen tot op heden (beiden elk circa 10.500 m² groot).
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat een  bedrijfskring vanuit de VBA: VBA kring Veluwsekant/Veluwezoom/Sallandsekant/Het Atelier; Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B certificaat).
  • Positionering bedrijventerrein: dit middelgrote logistieke bedrijventerrein heeft een zeer goede strategische ligging, een goede centrale uitvalsbasis naar overig Nederland. Verschillende bedrijven hebben er tevens hun hoofdkwartier gevestigd.
Diagram economische vitaliteit Sallandsekant
Wat vindt u van onze website?