Skip to content

17. Faunabuurt

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Faunabuurt behoort tot één van de kleinste bedrijventerreinen, gelegen in Almere Buiten (aan de rand van de gelijknamige woonwijk). Het ligt direct aan de Buitenhoutsedreef, de uitvalsweg van Almere Buiten Centrum via de Tussenring naar de A6. 

Het terreintje oogt als een zeer goed ruimtelijk ingericht geheel van een erg hoog kwaliteitsniveau. Het is deels een kleinschalige kantorenlocatie. Er komt onder meer een groot gezondheidscentrum voor. 

De twee grootste werkgevers (Colomer Netherlands en Bargmann & Van Ek Bouwconsulting) hebben elk 13 werkzame personen, de eerstvolgende grootste heeft zeven personen in dienst, de rest varieert van 1 tot 3 werkzame personen.

Er komen twee detailhandelsvestigingen (niet zijnde in auto’s e.d.) voor volgens de LISA-statistiek, waarvan er één de apotheek is (onderdeel van het Gezondheidscentrum) en één een lijstenmakerij. Er komt één kinderdagverblijf voor (veldwerk ter plekke op 14 april 2014). Daarnaast komt er nog een cateringbedrijf voor. De panden met huisnummers 10 tot en met 24 (acht stuks) aan de Antilopestraat zijn woon-werkwoningen. In twee gevallen lijken de oorspronkelijke twee–onder-een-kappanden tot één geheel verbouwd te zijn. Aan de overkant van dit als Faunabuurt afgebakende bedrijventerrein, komt op Antilopestraat 45 nog een Lasercentrum voor (een op gezondheidsaspecten gericht bedrijf). 

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Faunabuurt is als redelijk goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2013
200320082013groei 2003-2013
aantal werkzame personen totaal11718178-33%
w.v. voltijds11216874
w.v. deeltijds5134
aantal vestigingen191326+36%
  • Werkgelegenheid: dit terrein heeft vergeleken met 2003 een afname van 33 % van het aantal arbeidsplaatsen. Vergeleken met 2008, het jaar waarin de economische crisis begon, is het aantal arbeidsplaatsen zelfs gedaald met 57%. Wat het aantal vestigingen betreft, is er een groei geweest vergeleken met 2003, maar een afname sinds 2008 van 13%. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2013, ten opzichte van 2003, er 13 bedrijven zijn opgericht, er 7 zijn gevestigd, er 5 zijn opgeheven en er 8 zijn vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 drie personen, een halvering vergeleken met 2003. 
  • Profiel: Faunabuurt is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een  gemengd karakter. Verreweg de belangrijkste bedrijfstak is 'Gezondheidszorg', met 31%. Daarnaast komen de activiteiten 'Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies' en 'Holdings/interne concerndiensten' voor met elk 11%. 
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 14 april 2014) circa 1.300 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte aangeboden (twee moderne kantoorpanden van elk 3 bouwlagen). Dit is ongeveer 10% van het totaal aantal m² b.v.o. en daarmee een relatief hoog leegstandspercentage (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt). 
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte in de Faunabuurt liggen tussen de €80 en €100 m² per jaar. Kantoor wordt getaxeerd tegen €90 tot €115 m² (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext).
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen bedrijfskring. 
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, gesitueerd aan de rand van een woonwijk en aan de Buitenhoutsedreef. Het terrein vertoont een kantoorachtige uitstraling en vervult een functie voor met name kleinschalige MKB-bedrijvigheid en ten behoeve van (maatschappelijke) dienstverlening. 
Diagram economische vitaliteit Faunabuurt
Wat vindt u van onze website?