Skip to content

20. De Paal

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

De Paal is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein, gelegen in het stadsdeel Almere Haven, langs de invalsweg de Noorderdreef en gesitueerd tegenover De Steiger. De Paal loopt aan de westzijde over in woonwijk De Gouwen. De Paal is via de gelijknamige weg De Paal ontsloten naar de Noorderdreef. Aan de entree bevindt zich direct aan de zuidkant van deze ontsluitingsweg een tankstation (Gulf) met een KwikFit, aan de noordkant staat een groot kantoorcomplex genaamd 'Crownpoint', dat ruim 3.000 m² b.v.o. groot is en dat verhuurd wordt in eenheden vanaf 50 m². In het zuidoosten van het terrein staat nog een zelfstandig kantoorpand. Het gehele terrein maakt een goede economisch-functionele indruk. Aan de zuidkant is er wat achterstallig groenonderhoud.

De aard van de bedrijvigheid op De Paal is erg divers. Belangrijkste bedrijfstak, met een aandeel van 16%, is “Groothandel en handelingsbemiddeling”, zoals Cikam B.V, met 43 werkzame personen een van de drie grotere vestigingen hier. PostNL is met 69 werkzame personen de grootste vestiging, zij het dat deze hier niet direct werkzaam zijn. 

Opvallende vestiging is een relatief groot bedrijf (39 personen) dat zich bezig houdt met vervaardiging van chemische producten (Herome Cosmetics B.V.).

De Paal 7 is een verzamelpand met 14 eenheden, gesitueerd langs de Noorderdreef. De achterkant van dit pand, gesitueerd aan de Noorderdreef, oogt vanaf deze dreef enigszins  rommelig (opslag containers en ander materiaal en bevoorrading).

Op het pand De Paal 31 is een KPN zendmast gevestigd.

Op De Paal komen volgens het LISA-bestand twee detailhandelsvestigingen voor en twee eet- en drinkgelegenheden. Feitelijk komt er geen detailhandel voor, wel een snackbar op De Paal 7-5.

Niet toegedeeld naar dit bedrijventerrein De Paal, maar er eigenlijk wel toebehorende, zijn de twee tegenover elkaar liggende rijen van elk acht bedrijfswoningen (postcodes 1351 JK en 1351 JJ). Deze liggen in het noordwestelijke deel en vloeien over in de aangrenzende woonwijk. In dertien van deze panden bevindt zich ook een bedrijf. Gezamenlijk zijn in dit blok zestien personen werkzaam. Eén bedrijf is een webwinkel in  tweedehands boeken (geen detailhandel). Dit woon-werkcomplex met de naam “Jardin de l‘Europe” kent weinig verloop. Voorheen was hier een tuincentrum gevestigd.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Gietersplaats is als redelijk goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2013
200320082013groei 2003-2013
aantal werkzame personen totaal401615390-3%
w.v. voltijds329433325
w.v. deeltijds7218265
aantal vestigingen47444943+4%
  • Werkgelegenheid: dit terrein laat een piek zien in 2008 waarna deze in 2013 weer op een veel lager niveau uitkwam qua aantal arbeidsplaatsen: de daling in  2013 ten opzichte van 2008 was maar liefst 37%. Het aantal vestigingen bleef min of meer constant. De gemiddelde bedrijfsomvang daalde mee met de daling van het aantal arbeidsplaatsen, namelijk 14 tijdens de piek en daarbuiten 8. In 2013, ten opzichte van 2003, zijn er 24 bedrijven opgericht, zijn er 9 gevestigd, zijn er 17 opgeheven en zijn er 13 vertrokken.
  • Profiel: De Paal is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een sterk gemengd karakter. De belangrijkste bedrijfstakken zijn “Groothandel  en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.)” met 16%, “Dienstverlening activiteiten op het gebied van ICT, 12% en “Holdings, interne concerndiensten” met 10%.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan. Er komen wel twee bedrijven voor in de milieucategorie 3: Kwik Fit en het tankstation.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 19 juni 2014) ruim 3.100 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte aangeboden. Dit is ongeveer 11% van het totaal aantal m² b.v.o. en daarmee een relatief hoog leegstandspercentage. Deze wordt vooral veroorzaakt door het pand ‘Crownpoint’ dat voor ruim de helft leeg staat (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt).
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op De Paal liggen tussen de €40 - €65 m² per jaar. Kantoor wordt getaxeerd tegen €70 - €90 m² (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext.
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer beschikbaar.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat een bedrijfskring in combinatie met het tegenoverliggende bedrijventerrein De Steiger.
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein, gesitueerd aan de rand van een woonwijk, De Gouwen en aan de Noorderdreef, de uitvalsweg van Almere Haven naar de A6. Het terrein vormt met de Ambachtsmark en het grotere De Steiger de enige bedrijventerreinen van Haven. Bij de verkeerskundige aanpassingen aan de A6 en toerit naar Haven, zou haar relatieve positie verbeterd kunnen worden.
Diagram economische vitaliteit De Paal
Wat vindt u van onze website?