Skip to content

25. De Rederij

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

De Rederij is één van de kleinere bedrijventerreinen, gelegen in de Eilandenbuurt in Almere Buiten. Het terrein is direct gesitueerd aan de Spectrumdreef en via deze uitvalsweg aangesloten op de A6.

Op het zuidoostelijk deel, ten zuiden van de Midwaystraat, is een wooncluster gevestigd van  zes twee-onder-een-kapwoningen.

Op het terrein is een onder meer een ROC gevestigd, een politiebureau en een Diergeneeskundig Centrum. Ook komen er vier kinderdagverblijven voor.

Aan de Nieuw-Caledoniëstraat komen twee bouwblokken voor  intramuraal wonen voor met in de plint bedrijfjes. Er komen zes gelijke kantoorvilla’s in drie bouwlagen voor op het terrein. Detailhandel komt hier niet voor. De leegstand op dit terrein is laag.

Nabij het politiebureau en tegenover de kantoorvilla’s aan de Guamstraat wordt veelvuldig geparkeerd in de berm.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein De Rederij is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2010-2013*
200720102013groei 2010-2013
aantal werkzame personen totaal360122103%
w.v. voltijds364110
w.v. deeltijds01412
aantal vestigingen1122392%


* Omdat de uitgifte pas begonnen is in 2006, is de groei genomen vanaf 2010.  

  • Werkgelegenheid: dit is een relatief jonge bedrijventerrein dat nog in uitgifte is. De werkgelegenheid zal hier door uitgifte van kavels nog groeien. Als indicatie voor de dynamiek kan gesteld worden dat in 2013, ten opzichte van 2007, er acht bedrijven zijn opgericht, er 14 zijn gevestigd en er drie zijn opgeheven, er is er geen een vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 vijf personen.
  • Profiel: De Rederij is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een sterk gemengd karakter, met name aanwezig zijn “Dienstverlenende activiteiten op het gebied van ICT”, 22% en “Maatschappelijke dienstverlening”, 18%. Het terrein heeft een kantoorachtige representatieve uitstraling en geeft een verzorgd en goed functionerend beeld.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan. De VNG Functiemengingslijst is hier van toepassing, hetgeen betekent dat  hier menging van diverse lichtere functies mogelijk is.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 11 november 2014) 624 m² b.v.o. aan vastgoed aangeboden, zijnde één pand. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal m² b.v.o. (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt).
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op De Rederij liggen tussen de  €70 - €80 per m² per jaar; voor kantoren tussen de €120 - €125 (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext).
  • Ruimtegebruik: er is nog circa 0,6 ha uitgeefbaar, verdeeld over vier kavels. Het terrein biedt daarmee nog vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige bedrijven.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: er is geen ondernemersvereniging.
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, gesitueerd op een goede zichtlocatie nabij een hoofdontsluitingsas van Almere, te weten de Spectrumdreef. Deze werklocatie heeft daarmee een goede uitgangspositie om een werkplek te blijven vervullen voor met name kleinschalige mkb-bedrijvigheid.
Diagram economische vitaliteit De Rederij
Wat vindt u van onze website?