Skip to content

26. De Striptekenaar en De Stripmaker

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

De Striptekenaar en De Stripmaker vormen tezamen één klein binnenstedelijk bedrijventerrein in de Stripheldenbuurt aan de noordoostelijke rand van Almere Buiten. Via de Stripheldenweg is het direct met de Buitenring verbonden en vervolgens aangesloten op de A6. 

Op dit bedrijventerrein zijn bedrijven mogelijk tot een milieucategorie 3.2, hoewel het grootste deel een 3.1 kent. Voor een binnenstedelijk bedrijventerrein is dit een hoge milieucategorie. Kavels kunnen variëren van 500 tot 2.000 m². Mogelijk zijn hier, naast bedrijven, vormen van dienstverlening, kantoren en sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Zelfstandige kantoren zijn mogelijk tot maximaal 800 m² b.v.o. per solitaire vestiging  tot maximaal 3.000 m² b.v.o. op het gehele terrein. De kantoren bij bedrijven mogen maximaal 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak bedragen.

De Striptekenaar

Volgens het LISA komen er op de Striptekenaar 5 bedrijven voor. Inmiddels is er ook een Esso-tankstation, met vulpunt LPG en een wasstraat gevestigd. Er komt onder meer een Datacenter voor en een dierenkliniek. Tegenover het tankstation komt, in de zuidwestelijk hoek van de Striptekenaar, Autobedrijf Image. Dit bedrijf zit nu nog op Markerkant.

In de noordwestelijke hoek nabij het kantoorpand nummer 38 komt parkeren in de berm voor.

De uitgegeven kavels liggen verhoogd in het terrein, de overige delen van het terrein dienen nog opgehoogd te worden. Er zijn hier nog uitgiftemogelijkheden.

De Stripmaker

Dit is een zeer kleine werkvlek, gelegen ten zuiden van de Stripheldenweg en ten noorden van de TBS-kliniek. De Stripmaker is in zijn geheel nog uitgeefbaar.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein De Striptekenaar* met name is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2010-2013
20102013groei 2010-2013
aantal werkzame personen totaal428600%
w.v. voltijds427
w.v. deeltijds01
aantal vestigingen15**400%


* Deze gegevens hebben alleen betrekking op de Striptekenaar 

**Naast deze bedrijven volgens het LISA, is er inmiddels ook een ESSO-tankstation gevestigd 

  • Werkgelegenheid: dit is een jonge bedrijventerrein dat nog in uitgifte is. De werkgelegenheid zal hier door uitgifte van kavels nog groeien. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 zes personen.
  • Profiel: De Striptekenaar, en in het verlengde daarvan De Stripmaker, is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een  gemengd karakter, opvallend is het Esso tankstation met LPG-vulpunt. Het terrein heeft, voor zover uitgegeven, een kantoorachtige representatieve uitstraling en geeft een verzorgd beeld.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op dit bedrijventerrein is een maximale milieucategorie van 3.2 toegestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 19 november 2014) 455 m² b.v.o. aan vastgoed aangeboden, zijnde één pand. Dit is ongeveer 4% van het totaal aantal m² b.v.o. De leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op De Striptekenaar*** liggen tussen de  €80 - €90 per m² per jaar; voor kantoren tussen de €100 - €110 (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext).
  • Ruimtegebruik: er is nog circa 1,9 ha uitgeefbaar op De Striptekenaar en 1,2 ha op De Stripmaker. Deze beide terreinen bieden daarmee nog vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige bedrijven.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: er is geen ondernemersvereniging
    Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, gesitueerd op een goede zichtlocatie nabij een hoofdontsluitingsas van Almere, te weten de Buitenring. Deze werklocatie heeft daarmee een goede uitgangspositie om een werkplek te blijven vervullen voor met name kleinschalige MKB-bedrijvigheid, mede ook vanwege de relatief hoge milieucategorie.

***De huurprijzen op De Stripmaker zijn vergelijkbaar met De Striptekenaar.

Diagram economische vitaliteit De Striptekenaar en De Stripmaker
Wat vindt u van onze website?