Skip to content

8. De Uitgeverij

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Dit bedrijventerrein is gelegen in stadsdeel Almere Stad West. Het grenst direct aan bedrijventerrein Gooise Poort en ligt tegen de Hoge Ring aan. De Annie M.G. Schmidtweg is de verbindingsas, via de Audioweg, naar de Hoge Ring, die midden door het terrein loopt naar de achterliggende Literatuurwijk.

Dit bedrijventerrein ziet er zeer verzorgd uit, problemen doen zich er niet voor. Op dit terrein bevinden zich volgens de werkgelegenheidsstatistiek (bron: provincie Flevoland) 3 detailhandelsvestigingen, waarvan er een de Gamma is, tevens de meest opvallende vestiging op dit terrein. Op basis van veldwerk zijn er slechts twee detailhandelsvestigingen vastgesteld. De Gamma is een zeer grote Perifere Detailhandels Vestiging (PDV) die hier ook de op één na grootste werkgever is (40 werkzame personen), na Breedveld & Schröder (een elektrotechnisch aannemer met hier 72 werknemers). De Gammavestiging heeft ook een verzorgende functie voor stadsdeel Poort. Eén detailhandelsvestiging blijkt, na veldonderzoek, een groothandel te zijn.

Tegen de Literatuurwijk aan zijn 8 geschakelde woon-werkeenheden in twee bouwlagen gelegen, deze zien er goed uit. Daarnaast bevinden zich op dit terrein twee bedrijvenverzamelgebouwen. Ook opvallend is nog de aanwezige wasstraat.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van De Uitgeverij is goed op basis van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2001-2006-2012*
200120062012groei 2006-2012
aantal werkzame personen totaal36262490+87%
w.v. voltijds35246458
w.v. deeltijds11632
aantal vestigingen14071+77%

 * Het groeipercentage is hier genomen over de periode 2006 - 2012, aangezien er in 2001 slechts één vestiging was, hetgeen een zeer vertekend groeipercentage op zou leveren.

  • Werkgelegenheid: aangezien dit een vrij nieuw terrein is, is de groei vanaf nul altijd groot in percentage. Qua dynamiek in deze periode kan daarom nog niet veel opgemerkt worden. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2012 7 personen.
  • Profiel: een binnenstedelijk bedrijventerrein. Het voldoet aan dit type terrein. De Gamma is wel een uitzonderlijke vesting hier door zijn grootte en door de aard van de activiteit: PDV. De drie relatief grootste sectoren zijn: Groothandel & handelsbemiddeling, niet in auto’s e.d. (17%), vervolgens Holdings, geen financiële, interne concerndiensten (8%) en dienstverleningsactiviteiten op het gebied van informatietechnologie (7%).
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op dit bedrijventerrein komen twee categorieën 3 bedrijf voor aan de Oplagestraat 4 (een vuurwerkwinkel en een drukkerij).  De rest is maximaal milieucategorie 2 of lager. Ook de Gamma is een milieucategorie 2.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er (peildatum: 13 mei 2013) circa 2.400 m² b.v.o. kantoor-en bedrijfsruimte aangeboden. Dit is ongeveer 4% van het areaal m² b.v.o op dit terrein, hetgeen laag is.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op De Uitgeverij kunnen als meer of minder vergelijkbaar gezien worden als die op Gooise kant/Gooise Poort. Die laatste lagen in 2012 gemiddeld tussen de €40 en €60 per m² per jaar (bron: DTZ, januari 2013). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item doorgelinkt worden naar met name Funda of Real Next.
  • Ruimtegebruik: er is geen uitgeefbare grond meer aanwezig.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: dit bedrijventerrein valt onder de VBA Kring Gooisekant/Gooise Poort en Ondernemersvereniging Gooisekant (voor de link, zie inleidende tekst).
  • Positionering bedrijventerrein: deze goed uitziende werklocatie is gunstig gelegen aan de rand van stadsdeel Stad, aan de Hoge Ring en tegen stadsdeel Poort aan. Bedrijven kunnen gebruik maken van het Quality Centre op het aangrenzende bedrijventerrein Gooise Poort.
Diagram economische vitaliteit De Uitgeverij
Wat vindt u van onze website?