Skip to content

9. Randstad

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Dit bedrijventerrein is gelegen in stadsdeel Almere Stad Oost. Er zijn eigenlijk drie deelgebieden: Randstad 21, 22 en 20/23. Deze indeling is grotendeels bepaald door de fysieke doorsnijding van die drie gebieden door de Randstaddreef en Landdrostdreef.

De beide delen ten noorden van de Landdrostdreef/Randstaddreef (deelgebied 21 en 22) is in de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid aangemerkt als een zoekruimte voor zones met binnenstedelijke karakter.

De omzoming door de Lepelaarsplas, een villawijk, het Hannie Schaftpark, de stadsweide en het stadscentrum, geeft bedrijventerrein Randstad een bepaalde sfeer. De ligging pal naast het Zakencentrum/Centraal Station van het Stadshart en de aanwezigheid van enkele relatief hoge kantoorpanden met bijbehorende architectuur (in deelgebied 20/23), doet enigzins grootstedelijk aan. Deze mix van sferen en de uitstekende ligging maken Randstad een zeer aantrekkelijke vestigingsplek voor wie wel nabij, maar niet in het stadscentrum gevestigd wil zijn (de zgn. centrumrandzone). Het spoor zal in het kader van de OV-Saal in noordelijke richting worden uitgebreid. Dit heeft verder geen gevolgen voor het terrein.

Op het terrein is een maximale milieucategorie 3.1 toegestaan. Op dit terrein bevinden zich volgens de werkgelegenheidsstatistiek (bron: provincie Flevoland) 3 detailhandelsvestigingen. Tijdens veldwerk bleek het om slecht één detailhandelsvestiging te gaan. Daarnaast zijn er 6 vestigingen die doen in handel en reparatie van auto’s, motorfietsen, aanhangers. Dit kan tevens in de vorm van detailhandel zijn en valt dan onder perifere detailhandel. Het terrein wordt gekenmerkt door relatief veelsoortige dienstverlenende bedrijven en kleinschalige kantoorpanden, met name deelgebied 22 kent een twee clusters van specifieke kantoorpanden.

Kenmerkend zijn de vele medisch gerelateerde vestigingen. In de zorgsector zijn een zestal opvallend grote vestigingen, waarbij op te merken is dat zij hier vooral geregistreerd staan, dan wel als uitvalsbasis dienen voor de werknemers: Zorggroep Almere, Almere Zorglijn (Alfa bemiddeling), BeActive B.V., De Flexwinkel B.V., Zorg Thuis Flevoland B.V. en Zorgapotheken Flevoland B.V. Zij nemen 62% van de hier geregistreerde werkgelegenheid voor hun rekening. De werkgelegenheid op dit terrein geeft daarom door de aard van deze vestigingen een vertekend beeld in de zin dat de werkgelegenheid niet allemaal op dit terrein uitgeoefend wordt. In de noordoosthoek van het terrein bevindt zich een Montessorischool.

Op dit bedrijventerrein zijn vijf bedrijfswoningen vergund.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Randstad is goed op basis van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2002-2007-2012
200220072012groei 2006-2012
aantal werkzame personen totaal501355894810-4%
w.v. voltijds370040963441
w.v. deeltijds131314931369
aantal vestigingen196190170-13%
  • Werkgelegenheid: op dit terrein is er in de loop van de tijd sprake van afname van het aantal vestigingen en aanvankelijk een toename van het aantal werknemers, waarna de laatste vijf jaar weer sprake is van een afname van het aantal werknemers. Qua dynamiek in deze periode kan worden vastgesteld dat er in deze periode 66 bedrijven zijn opgericht, 30 gevestigd, 84 opgeheven en 34 vertrokken. Hiermede vertoont dit terrein een redelijke dynamiek in komen en gaan van vestigingen. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2012 28 personen.
  • Profiel: een modern gemengd bedrijventerrein met een sterke binnenstedelijke invulling. De Montessorischool is een bijzonder soort vestiging. De vier relatief meest voorkomende sectoren zijn: Rechtskundige dienstverlening, accountancy en belastingadvies (12%), Gezondheidszorg (11%), Holdings, interne concerndiensten (9%) en Groothandel & handelsbemiddeling, niet in auto’s e.d. (7%). Qua aantal werknemers is de sector Gezondheidszorg veruit de grootste sector.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op dit bedrijventerrein komen twee vestigingen in de milieucategorie 3 voor: Randstad 22-31 en Randstad 212-25. De rest is maximaal milieucategorie 2 of lager of valt niet in een milieucategorie.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er (peildatum: 8 augustus 2013) circa 14.000 m² b.v.o. kantoor-en bedrijfsruimte aangeboden. Dit is ongeveer 14% van het areaal m² b.v.o op dit terrein, hetgeen erg hoog is. 
  • Marktwaarde: de huurprijzen voor bedrijfsruimte op Randstad kennen een bandbreedte van €70-€90 per m². Kantoorpanden liggen tussen de €100 en €120 per m² (bron: afdeling Belastingen gemeente Almere). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item  doorgelinkt worden naar met name Funda of Real Next.
  • Ruimtegebruik: er is geen uitgeefbare grond meer aanwezig.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: dit bedrijventerrein valt onder de VBA Kring Randstad (voor de link, zie inleidende tekst)
  • Positionering bedrijventerrein: deze werklocatie is erg gunstig gelegen nabij het stadscentrum/centraal NS station en woonwijk. Het is een echte centrumrandzone (“overloopgebied” van centrumvoorzieningen, exclusief detailhandel) waar zich veelsoortige bedrijven en voorzieningen vestigen.
Diagram economische vitaliteit Randstad
Wat vindt u van onze website?