Aanjaagteam transformatie

Het Aanjaagteam Transformatie bestaat uit twee experts op transformatiegebied, Mechtild Linssen en Jean-Baptiste Benraad. Zij kunnen inzicht geven in technische en financiële mogelijkheden via Quickscans en zorgen voor duidelijke gemeentelijke procedures en randvoorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren en geluid). Het team biedt ook hulp bij het bevorderen van gebiedsgerichte samenwerking zodat een positieve waardeontwikkeling van het gebied en daarbinnen gelegen gebouwen, ontstaat. Naast individuele gesprekken met eigenaren gaat het aanjaagteam ‘inspiratiesessies’ op gebiedsniveau organiseren met alle betrokkenen in die gebieden. De eerste ‘Inspiratiesessie Rondje Stad’ gaat over het stadshart van Almere en is gepland op donderdagmiddag 22 september. 

Interesse?

Neem contact op met het aanjaagteam!

Mechtild Linssen (06-54336253)
Jean-Baptiste Benraad

transformatie@almere.nl 

Wat vindt u van onze website?