Inspiratiesessies

De gemeente wil de transformatie van leegstaande bedrijfsgebouwen gebiedsgericht aanpakken. Wanneer alle eigenaren ven leegstaand vastgoed in een gebied samen werken aan perspectief voor het gebied, komt dat de waarde van ieders vastgoed ten goede. Via inspiratiesessies met de belanghebbenden in een gebied werkt de gemeente toe naar gedeelde ideeën over de transformatiekansen voor dat gebied. De resultaten van de sessies worden gebundeld in een inspiratiedocument "Almere Transformeert".

Inspiratiesessie Rondje Stad

De eerste inspiratiesessie voor het Centrum vond plaats op 22 september 2016. Het doel van de eerste inspiratiesessie is eigenaren van lege gebouwen in het Centrum en investeerders te overtuigen van de kwantitatieve, maar vooral ook kwalitatieve vraag naar kleine betaalbare wooneenheden en eigenaren over te halen om hun gebouwen voor transformatie beschikbaar te stellen. De bijeenkomst vond plaats in de Aardbei, het voormalige Acta gebouw aan Landdroststraat 2 achter het stadhuis. Met de transformatie van dit gebouw wil de gemeente het goede voorbeeld geven. Lees hier meer!

Inspiratiesessie Louis Armstrongweg

De tweede serie inspiratiesessies heeft betrekking op het gebied Louis Armstrongweg. Deze sessies worden samen met BPD Ontwikkeling georganiseerd. Dat is de eigenaar van het ronde gebouw in het midden van het gebied. De bedoeling is om hier samen met de eigenaren tot ideëen voor de ontwikkeling van het gebied te komen. Lees hier meer over de sessies op vrijdag 4 en vrijdag 11 november 2016.

Inspiratiesessie De Paal

In het gebied De Paal staan (delen van) gebouwen leeg. Het gemeentebestuur nodigt eigenaren en gebruikers als belangrijke partijen uit het gebied. Doel van de bijeenkomst is samen met hen te verkennen wat het toekomstperspectief voor het gebied De Paal kan zijn, gezien de potenties van het gebied en de vragen in de markt. Samen willen we de kansen identificeren die benut kunnen worden om van het gebied De Paal een aantrekkelijk gebied te maken, waar het goed wonen en werken is. De inspiratiesessie voor De Paal vindt plaats op vrijdag 16 december 2016. Cikam bv van De Paal 14 stelt  de kantine van zijn gebouw beschikbaar. De sessie wordt georganiseerd door het Aanjaagteam Transformatie in samenwerking met Programmabureau Stad. Lees hier meer.

Interesse?

Neem contact op met het aanjaagteam!

Mechtild Linssen (06-54336253)
Jean-Baptiste Benraad

transformatie@almere.nl 

Wat vindt u van onze website?