Quickscans

Een Quickscan (QS) geeft inzicht in de technische en financiële mogelijkheden om een bedrijfsgebouw te transformeren naar wonen. Hoeveel woningen kunnen erin? Hoe zien die woningen eruit; wat zijn de plattegronden? Wat kost de verbouwing? Wat kunnen de woningen opbrengen (als ze worden verhuurd of verkocht)? En wat kan er aan verdiend worden?

Werkwijze

De gemeente is bereid vier vijfde deel van een QS te betalen, wanneer een eigenaar en/of investeerder bereid is te (laten) transformeren naar sociale huurwoningen. Dan gaat het om woningen voor jongeren/studenten tot 23 jaar met een huur tot € 400 per maand en/of voor een- en tweepersoons huishoudens ouder dan 23 jaar met een huur tot € 585 per maand.

De kosten voor een QS zijn afhankelijk van het gebouw. Bij een QS van € 5.000 exclusief BTW voor sociale huurwoningen, is de gemeente bereid € 4.000 exclusief BTW te betalen. Voor de eigenaar blijft dan slechts € 1.000 exclusief BTW over. Voorwaarde is wel dat er Autocad tekeningen van het gebouw beschikbaar zijn. Als die nog gemaakt moeten worden, komt dat voor rekening van de eigenaar en/of investeerder.

Voorbeelden

In opdracht van de gemeente zijn voor enkele gemeentegebouwen Quickscans gemaakt. Het betreft:

  • Louis Armstrongweg 90
  • Pepermuntstraat 3

Interesse?

Neem contact op met het aanjaagteam!

Mechtild Linssen (06-54336253)
Jean-Baptiste Benraad

transformatie@almere.nl 

 

 

Wat vindt u van onze website?