Skip to content

Bomen vervangen in bossen en parken

16 oktober 2018

De gemeente Almere streeft naar veilige, aantrekkelijke en gezonde bossen. Om dat te bereiken is onderhoud aan de bomen nodig. We inspecteren alle bomen regelmatig en kijken waar onderhoud nodig is. In de bossen van Almere staan zieke essen en oude populieren. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom gaan we de bomen vervangen. 

Essentaksterfte en oude populieren

Veel essen in Almere hebben essentaksterfte, een boomziekte waarbij de takken kunnen breken en de boom uiteindelijk sterft. Ook bij oude populieren kunnen grote takken afbreken. Deze boomsoort wordt zwakker naarmate hij ouder wordt. Uiteraard willen we voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Daarom vervangen we de zieke essen en oude populieren in bossen door nieuwe bomen. 

Planning

Vanaf 18 oktober starten we in heel Almere met het verwijderen van solitaire en kleine groepjes bomen in de bossen. Deze bomen zijn gemarkeerd met een oranje stip. Later dit jaar starten we met het vervangen van grote groepen bomen. Voordat we dat doen organiseren we diverse bewonersavonden, waar we u binnenkort over informeren.

Nieuwe bomen

We planten zo snel mogelijk nieuwe bomen terug in de bossen. Voor de populieren komen nieuwe exemplaren (vervangen voor Populieren die betere eigenschappen hebben zoals sterkere takken, minder vatbaar voor ziekten) terug. De essen vervangen we door verschillende soorten loofbomen  zoals eiken, lindes, iepen en beuken. Daarnaast hebben we aandacht voor de bosranden. Daar planten we besdragende struiken, die aantrekkelijk zijn voor vogels. Zo leveren we een bijdrage aan de flora en fauna. We hopen dat we alle nieuwe bomen en struiken uiterlijk in het voorjaar van 2019 hebben geplant.

Wat vindt u van onze website?