Skip to content

Contract Combinatiefunctionarissen Sport getekend

1 december 2016

Dinsdag 22 november hebben de gemeente Almere en De Schoor het contract voor de ‘combinatiefunctionarissen Sport’ getekend. De Schoor heeft medio oktober de aanbesteding die hiervoor was uitgeschreven gewonnen. De Schoor werft de komende weken personeel om de 11 vrijgekomen vacatures in te vullen. De combinatiefunctionarissen Sport gaan namens de sport(verenigingen) in Almere op pad om sport te promoten onder en na schooltijd, in de wijken en op de playgrounds. De functionarissen worden gehuisvest in het Topsportcentrum in Almere Poort en staan onder leiding van Michael Buth, de huidige buurtsportcoach in Almere Haven.

De combinatiefunctionarissen Sport maken onderdeel uit van de regeling ‘Buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen’. Volgend jaar maken onderstaande functies onderdeel uit van de regeling:
- Activiteitencoördinatoren Brede Scholen
- Combinatiefunctionarissen Cultuur
- Combinatiefunctionarissen Voortgezet onderwijs
- Naschools programma Almere Kenniscentrum Talent
- De Buurtsportcoaches
- De combinatiefunctionarissen Sport

Bovenstaande is goed voor een impact van ruim 39 fte voor de stad Almere op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Een meerwaarde voor de stad met een bereik van tienduizenden inwoners per jaar! Robert Rinsma tekende als afdelingsmanager Onderwijs, Sport en Cultuur het contract namens de gemeente Almere.

Wat vindt u van onze website?