De mogelijk oudste bewoners van Almere

20 februari 2017

Geo-archeoloog Don van den Biggelaar (1981) promoveerde op 1 februari 2017 aan de Amsterdamse VU op de geologie en archeologie van de provincie Flevoland. Uit zijn onderzoek blijkt dat Flevoland, met name Almere, mogelijk 200.000 jaar geleden al bewoond was. Donderdag 23 februari gaat Van den Biggelaar tijdens een lezing in Het Archeologiehuis in op de resultaten van zijn onderzoek.

Nabij Almere, in de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug, zijn vuurstenen werktuigen aangetroffen uit die periode. In de lezing laat Don van den Biggelaar zien dat dergelijke werktuigen mogelijk ook in de ondergrond van Almere aanwezig zijn. Daarnaast zal ook het landschap van centraal Nederland uit die tijd worden belicht. Het gebied was toen droog en geschikt voor bewoning door de aanwezigheid van de rivier de Maas dat goed kwaliteit vuursteen transporteerde. Door het landschap en de mogelijke bewoning van Almere van 200.000 jaar geleden te bestuderen wordt een completer beeld gegeven van de geschiedenis van het gebied.

De lezing is gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig.

Het Archeologiehuis
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere Buiten

Openingstijden: di t/m do 13.00-16.00 uur. 

Wat vindt u van onze website?