Skip to content

Deel uw mening over verkeer en vervoer in Almere

8 november 2018

Heeft u een mening over het verkeer en vervoer in Almere? Ziet u mogelijkheden voor verbetering? 2.500 Almeerse huishoudens hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om hun mening hierover te geven. Ook u kunt tot 1 december in 10 minuten uw mening delen met de gemeente Almere. De online enquête bestaat uit zo’n 20 vragen. De gemeente gebruikt de resultaten bij het opstellen van de nieuwe Mobiliteitsvisie.

Via de website van de gemeente en de gemeentepagina in "Almere Deze Week" informeren wij u eind 2018 over de resultaten van de enquête en het vervolg. 

Wat vindt u van onze website?