Gemeente Almere mist op haar na prestigieuze internationale stedelijke ontwikkelingsprijs

22 december 2017
Betaalbaar wonen in Almere

De Veronica Rudge Green Prize is een prestigieuze prijs die elke twee tot drie jaar wordt uitgereikt door de Harvard University aan een ontwerper of groep van ontwerpers die een compleet stedelijk project hebben bedacht en gerealiseerd. Deze keer richtte de jury zich op steden met ‘self-build affordable housing’ (betaalbare zelfbouwprogramma’s) en de impact van betaalbare zelfbouwprogramma voor de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad.

Het zelfbouwprogramma ‘ik bouw betaalbaar in Almere’ werd geselecteerd uit honderden inzendingen van landschapsarchitecten en stedelijke ontwerpers en werd in de top 3 van kanshebbers voor deze prijs, maar de jury heef laten weten dat Almere niet de uiteindelijke winnaar is geworden. Welk project dat wel is geworden, is niet kenbaar gemaakt aan de gemeente Almere.

De jury, bestaande uit internationaal befaamde landschapsarchitecten en stedelijke ontwerpers, bracht op 21 augustus jongstleden een bezoek aan Almere. De focus van het bezoek lag naast ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’ (IbbA), ook op andere zelfbouwprogramma’s als Particulier Opdrachtgeverschap en de gebiedsontwikkeling in Oosterwold. In Noorderplassen, Homeruskwartier en Oosterwold bezocht de jury verschillende woningen en sprak met initiatiefnemers.

Uit het Juryrapport: Tijdens ons bezoek aan de gemeente was de jury onder de indruk van Almere's lange geschiedenis van experimenteel en innovatief stedelijk ontwerp. Gedurende de 40 voorafgaande jaren heeft de stad een aantal afzonderlijke maar integrale projecten gerealiseerd die bijdragen aan de fundamentele stedelijke kwesties van hun tijd; van nieuwbouw tot betaalbare woningen. Er was met name veel bewondering rond het veranderende stedenbouwkundig potentieel dat werd geboden door het project Oosterwold. Gezien het genoemde criterium is het echter nog te vroeg om de resultaten van dit initiatief te evalueren. De Jury hoopt dit project in de toekomst als nominatie terug te zien.

Wethouder Tjeerd Herrema van Ruimtelijke Ordening vindt het jammer dat de internationale erkenning wordt misgelopen, maar is toch ook erg trots op de erkenning die de nominatie met zich mee heeft gebracht: ‘Vooral voor alle visionairen die er voor hebben gezorgd dat dergelijke zelfbouwprogramma’s in Almere daadwerkelijk het licht zagen, maar ook als een waardering voor alle Almeerders die deze nieuwe en onconventionele mogelijkheden hebben omarmd voor het realiseren van hun eigen gedroomde ideale leefomgeving. Het is jammer dat we de prijs niet hebben gewonnen, maar ik vertrouw erop dat we in de toekomst door landschapsarchitecten en stedelijke ontwerpers, zoals de jury dat ook aangeeft in de toelichting, nog een keer zullen worden aangedragen voor een nominatie.’

Almere is inmiddels de grootste zelfbouwstad van Nederland waarbij de eindgebruikersfilosofie ‘Mensen maken de stad’ centraal staat. In Almere wordt ruimte geboden aan een diversiteit van zelfbouwvormen: ‘Het kán in Almere’.

Wat vindt u van onze website?