Inloopavond Omgevingsvisie Almere

4 april 2017

De gemeente Almere stelt een nieuwe Omgevingsvisie op ter vervanging van haar geldende structuurvisie. Een Omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid.
De Omgevingsvisie ligt ter inzage tot en met 1 mei. We organiseren een inloopavond over dit onderwerp op woensdag 5 april, van 19.30 tot 21.00 uur, in de Burgerzaal van het stadhuis (ingang Landdroststraat).

Tijdens deze avond kunt u vragen stellen en het gesprek aangaan met de stellers van de visie. U wordt aan de hand van enkele panelen en kaarten geïnformeerd over de Omgevingsvisie. Het is vrije inloop, u hoeft zich niet aan te melden.

De gemeenteraad beslist dit voorjaar over de vaststelling van de Omgevingsvisie.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.almere.nl/wonen/omgevingsvisie/

Wat vindt u van onze website?