Leerlingen Praktijk Onderwijs lunchen met zakenvrouwen op Internationale Vrouwendag

8 maart 2017
Internationale Vrouwendag lunch met Annemarie Jorritsma

Elk jaar, op 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Het thema van dit jaar is ‘Become The Best Version Of Yourself’. Op Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd stilgestaan bij strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Onder het genot van een samen gemaakte lunch gingen leerlingen van Praktijk Onderwijs (PrO) Almere in gesprek met zakenvrouwen uit Flevoland. De leerlingen kregen daarbij ook gezelschap van Annemarie Jorritsma, oud-burgemeester van Almere.

Wethouder Participatie, Werk en Inkomen,  Froukje De Jonge is dankbaar voor het initiatief om van de Flevolandse Zakenvrouwen, omdat het jonge meiden van PrO Almere stimuleert die aan de vooravond staan van werk en er hun voordeel kunnen doen door te horen over de ervaringen van de zakenvrouwen. Tijdens de lunch was er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Daarnaast waren er inspirerende verhalen van Monique Trinh van Ma Bella Cakery en Marga Janse, voorzitter van het Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen. Na de lunch kregen de leerlingen een korte workshop weerbaarheidsoefeningen van Naima Amdaouech van Punch! Women’s Health Club.

Meer stilstaan bij de positie van vrouwen

De georganiseerde lunch past in het voornemen van de gemeente Almere om meer aandacht te schenken aan Internationale Vrouwendag en werk te maken van de thema’s die daarmee verband houden. Froukje de Jonge: “We staan stil bij Internationale Vrouwendag omdat dit helaas nog steeds heel hard nodig is. Wereldwijd wordt er heel veel vrouwen onrecht aangedaan. In veel landen hebben zij geen gelijke rechten. Weliswaar zijn de rechten van vrouwen in Nederland beter geregeld, maar volgens de Jonge zijn er nog steeds “mechanismes die maken dat het voor vrouwen lastiger is om helemaal mee te doen en is het aantal vrouwen op topfuncties in alle sectoren bedroevend laag”. Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen.

Huiselijk geweld

Het thema van het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt ook inzet in Almere. “De komende jaren werken we aan een Family Justice Center, zodat deskundigen vanuit zorg en politie zo goed mogelijk in staat zijn om met elkaar alles te doen wat nodig is om dit enorme maatschappelijke vraagstuk aan te pakken”.

Alleenstaande moeders

Een ander punt van zorg van de Jonge is de toename van het aantal alleenstaande moeders in de bijstand en de oververtegenwoordiging van deze groep bij mensen die op of onder de armoede grens leven. In het kader daarvan was Froukje de Jonge eerder op de dag samen aanwezig bij een bezoek van Koningin Maxima bij het Single Super Mom event in Amsterdam. “We zullen onze inzet vanuit de overheid er meer op richten dat we de gelden voor zorg- en opvoedondersteuning, voor armoedebestrijding en begeleiding naar werk  voor alleenstaande moeders meer samenhangend inzetten. Letterlijk voor een steuntje in de rug en als hulp bij het vinden van werk.”

Fotograaf: Linda Graanoogst

Wat vindt u van onze website?