Ontwerp bestemmingsplan Sieraden- en Stripheldenbuurt

16 november 2017

Sinds dinsdag 14 november j.l. ligt het ontwerp bestemmingsplan Sieraden- en Stripheldenbuurt ter inzage op het stadhuis van de gemeente Almere. Onderdeel van dit ontwerp is de wijziging van bedrijventerrein de Stripmaker. In het huidige bestemmingsplan zijn op dit terrein onder meer bedrijven, kantoren en sociaal maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Onder sociaal maatschappelijke voorzieningen vallen scholen, kerken en zorginstellingen. Omdat in Almere veel bedrijventerreinen nog onbebouwd zijn, worden sommige terreinen omgekleurd naar andere functies. In het nieuwe bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt – welke nu ter inzage ligt - zijn voor de Stripmaker de functies bedrijven en kantoren vervangen door wonen. 

Afgelopen week is er onder bewoners verwarring ontstaan over de invulling van de Stripmaker, de kavel naast de Oostvaarderskliniek. De ontstane verwarring heeft betrekking op het type woningen dat gerealiseerd gaat worden op de Stripmaker. Op deze kavel worden geen resocialisatiewoningen gerealiseerd. De gemeente houdt zich aan de in het verleden gemaakte afspraken met de buurt om geen woningen in de Stripheldenbuurt te gebruiken voor resocialisatie van patiënten uit de kliniek. 

Meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan

 

 

Wat vindt u van onze website?