Skip to content

Start opgraving 4500 jaar oude visvangstconstructies

24 april 2018

Foto: Omroep Almere/Bob Friedlander

Archeologen en vrijwilligers doen van 23 april tot 1 juni op bedrijventerrein Stichtsekant nader onderzoek naar de eerdere archeologische vondst van een aantal houten ‘visweren’. Een visweer is een constructie van rijen houten staken met openingen ertussen waar fuiken inhangen. De visweer kan honderden meters lang zijn. Met de visweer konden bewoners in de steentijd niet alleen vissen vangen, maar hen ook levend bewaren om ze later op te kunnen eten of te conserveren. Dergelijke grote constructies uit de steentijd zijn in Europa niet eerder gevonden. De aankomende opgraving is de laatste stap in het proces om deze unieke constructies volledig in kaart te brengen.

Nieuwe Steentijd (Neolithicum)

Het archeologisch onderzoek begon in 2013 en startte op het bedrijventerrein Stichtsekant, nabij de A27. De resten die toen werden gevonden, zijn ongeveer 4500 jaar oud en dateren uit het Neolithicum ofwel de Nieuwe Steentijd. Het gaat om duizenden houten palen die in deze periode geplaatst waren in een groot meer dat nu al lang verdwenen is. Onderzoek maakte duidelijk dat de palen deel uit maakten van een aantal enorme installaties om vissen mee te vangen. In 2016 en 2017 is verder onderzoek gedaan.

Unieke blik op het dagelijks leven

De grootte en aard van de gevonden visweren is voor Europa zeer uitzonderlijk. Bij de aanstaande opgraving worden de visweren voor het eerst blootgelegd en onderzocht. Ook wordt bepaald hoeveel fuiken er destijds tussen de palen waren geplaatst.

Behalve de visweren is er een minstens 240 meter lange golvende rij palen aangetroffen met aangrenzend een aantal driehoekige houten blokken. Opmerkelijk aan deze driehoeken is dat ze wel van een fuik waren voorzien om de vissen uit de driehoek te verwijderen, maar dat de vissen niet zelf de driehoek in konden zwemmen. Archeologen vermoeden dat een deel van de met een visweer gevangen vissen hierin tijdelijk werd bewaard totdat ze werden opgegeten of geconserveerd. Gezien de enorme opslagcapaciteit van deze driehoekige ruimten verwachtten de vroegere vissers grote vangsten. In Europa is ook dit type constructie van deze ouderdom niet eerder ontdekt.

De gevonden constructies bieden een unieke blik op het leven tijdens de Nieuwe Steentijd. In deze periode  maakte Europa een roerige periode door en vonden er veel technische en sociale veranderingen plaats. De voornaamste verandering is de overgang van een samenleving van jager-verzamelaars met een rondtrekkend bestaan naar een samenleving van mensen die zich vestigden in nederzettingen en landbouw en veeteelt gingen bedrijven. Zij legden ook voorraden aan voor slechte tijden. Het gebruik van werktuigen van gepolijste steen en potten van gebakken aardewerk zijn andere belangrijk vernieuwingen in deze periode.

Kom ook kijken tijdens de open dag!

Vanwege de opgraving organiseren gemeente Almere en Bureau Archeologie en Monumentenzorg zaterdag 26 mei tussen 12.00 en 16.00 uur een open dag. Stadsarcheoloog Willem-Jan Hogestijn vertelt over de opgravingen en er zijn tal van activiteiten. Aanmelden voor de open dag is niet nodig. U kunt gewoon langskomen. Locatie opgraving: Lijsterweg op bedrijventerrein Stichtsekant.

Wat vindt u van onze website?