Skip to content

Technische consultatie tarieven jeugdhulp zonder verblijf

12 februari 2018
Jeugdige

De gemeente Almere heeft het voornemen om in april 2018 een inkoopprocedure te starten voor jeugdhulp zonder verblijf voor 2019 en verder. De aankondiging daarvoor staat op TenderNed. In aansluiting op eerdere consultaties organiseren wij op 20 februari twee technische consultatiebijeenkomsten over de voorgenomen tarieven en hoe deze zijn onderbouwd. 

De bijeenkomsten staan open voor alle aanbieders die het voornemen hebben om deel te nemen aan de inkoopprocedure. De gemeente geeft een toelichting op de onderbouwing van de voorgenomen tarieven. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en input te leveren. Het is handig om jouw organisatie te laten vertegenwoordigen door de financieel deskundige(n). 

De tijdstippen van de consultaties zijn:

  • van 12.30 tot 14.30 uur voor perceel 1 (begeleiding) en 3 (behandeling met grondslag lvb); 
  • van 15.00 tot 17.00 uur voor perceel 2 (behandeling met grondslag psychiatrie). 

Zie TenderNed voor een toelichting op de perceelindeling. De locatie voor beide bijeenkomsten is het stadhuis van Almere (Stadhuisplein 1). Je wordt voorafgaand aan de bijeenkomst opgehaald in de hal van het stadhuis.

De consultatie heeft een vrijblijvend karakter (aanwezigheid leidt niet tot verplichtingen) en er kunnen geen rechten aan worden ontleend (er is geen voor- of nadeel in een toekomstige inkoopprocedure). Van de bijeenkomst wordt een (geanonimiseerd) verslag gemaakt dat de gemeente publiceert op TenderNed.

Aanmelden is mogelijk via Tamara van Zwieten-Bakker: tmmebakker@almere.nl. 

Wat vindt u van onze website?