Skip to content

Werkzaamheden fietskruising Radio Oranjelaan - H. Kuipers-Rietbergstraat

21 juni 2018
wegafzetting werkzaamheden fietspad Radio Oranjelaan

Maandag 18 juni zijn de werkzaamheden begonnen aan de fietskruising aan de Radio Oranjelaan – Helena Kuipers-Rietbergstraat. De werkzaamheden duren tot en met woensdag 11 juli. 

Herkenbaarheid fietskruisingen

In het kader van ‘herkenbaarheid fietskruisingen’ wordt deze fietskruising aangepast. De fietskruising krijgt het inmiddels bekende rode asfalt, waarmee de voorrangssituatie voor de fietsers extra wordt verduidelijkt. Ook krijgt de kruising nieuwe belijning, blokmarkering en haaientanden.

De drempels in de fietsroute worden weggehaald en vervangen door flauwoplopende hellingen. Hierdoor wordt het fietscomfort verbeterd. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit opbreken bestaande situatie en aanbrengen nieuw asfalt. Her en der wordt ook nog het nodige herstraatwerk uitgevoerd. 

Omleidingen

Bewoners van de Helena Kuipers-Rietbergstraat (oostkant) van de fietskruising worden omgeleid via het Geuzenpad. Overige bewoners worden zoveel mogelijk omgeleid via de Parkwijklaan en Vrijheidsdreef. De omleidingen worden aangegeven met de bekende gele borden. 

Wat vindt u van onze website?