Skip to content

Werkzaamheden langs Buitenring

24 januari 2019

De provincie Flevoland gaat vanaf maandag 28 januari tot en met 22 februari 2019 bomen vervangen langs de N702 Buitenring in Almere Buiten. De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken voor het autoverkeer. Houd rekening met circa vijf tot tien minuten extra reistijd door afsluiting van één rijstrook.

Van populier naar eik

Langs de Buitenring zijn in het verleden populieren geplant. Deze populieren zijn inmiddels op hoge leeftijd. De hoge leeftijd zorgt voor een toenemend risico op bijvoorbeeld vallende takken. De huidige populieren worden vervangen door eiken. Langs de rest van de Buitenring zijn de afgelopen jaren ook al eiken geplaatst. Op deze manier creëren we eenzelfde beeld langs de hele Buitenring. Door de populieren te vervangen door eiken voorkomen we toekomstige schade aan het wegdek.

Kijk voor verdere informatie op de website van Provincie Flevoland.


Wat vindt u van onze website?