Skip to content

Werkzaamheden Louis Armstrongweg en rotonde Hollandsedreef

29 juni 2018

Vanaf maandag 9 juli worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de rotonde Hollandsedreef en de Louis Armstrongweg. De rotonde en de Louis Armstrongweg hebben onderhoud nodig. Het asfalt is op diverse plekken beschadigd en wordt vernieuwd. De uitvoering is in drie fasen in de periode van 9 juli t/m eind november 2018. 

Om de bereikbaarheid van de omgeving zo veel als mogelijk te garanderen, worden de werkzaamheden in drie fases uitgevoerd. 

Fase 1: rotonde Hollandsedreef 

· De rotonde op de Hollandsedreef wordt voorzien van twee nieuwe asfaltlagen.
· Enkele reparaties aan Hollandsedreef op de kruising met de Operetteweg.
· Reparaties aan een deel van de Beemsterweg.
· Begint maandag 9 juli en duurt tot vrijdag 27 juli. 

Fase 2: 1e deel Louis Armstrongweg; John Coltraneweg t/m Glenn Millerweg

· De inrichting van de weg wordt aangepast op de kruising met de John Coltranestraat. Deze kruising wordt verhoogd om de snelheid te minderen en de aandacht voor de kruising te verbeteren.
· Het asfalt wordt vervangen.
· Begint eind augustus en duurt acht weken. 

Fase 3: 2e deel Louis Armstrongweg; Glenn Millerweg t/m Bartokweg

· Het asfalt wordt vervangen.
· Begint aansluitend op de tweede fase en duurt tot eind november. 

Omleidingen

De omleidingen worden per fase ingesteld met de bekende gele omleidings- en verkeersborden. De omleidingen per fase zijn als volgt: 

Fase 1

Alle bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de Hogering - Muziekdreef en Stedendreef (en vice versa).

Fase 2 

Bewoners van de John Coltraneweg/Charlie Parkerweg kunnen via de rotonde Hollandsedreef en een bypass hun deel van de wijk bereiken en verlaten.
De bedrijven aan de zuidzijde van de busbaan  kunnen via een bypass de rotonde op de Hollandsedreef bereiken (en vice versa).
De bedrijven aan de noordzijde van de busbaan kunnen via de aansluiting op de Louis Armstrongweg de rotonde Bartokweg bereiken (en vice versa).

Fase 3 

Al het bestemmingsverkeer kan dan via de Louis Armstrongweg de rotonde Hollandsedreef bereiken (en vice versa).

Wat vindt u van onze website?