Werkzaamheden voor verlenging Godendreef

12 februari 2018

Het voorbereidende werk voor de verlenging van de Godendreef is begin deze maand begonnen. Er wordt grond en zand aangebracht op het toekomstige gedeelte van de dreef. De huidige route van de Godendreef naar de Hogering kunt u tijdens deze werkzaamheden blijven gebruiken. 

Vervoer grond en zand

Vanaf maandag 19 februari wordt er grond en zand aangebracht op het tracé van de toekomstige weg. De grond en het zand worden vanuit Almere Hout en het Cascadepark aangevoerd. Vanuit het Cascadepark wordt dit door tractoren gedaan. Deze volgen dan de volgende route vanaf het terrein tegenover het Klokhuis: pad door het Cascadepark, Odeseusstraat, Artemissingel, Homeruslaan en de Godendreef naar het tracé. 

De verwachting is dat de voorbelasting voor de aanleg van de nieuwe weg een jaar duurt. De definitieve aanleg van de weg wordt in 2019 uitgevoerd. Eind 2018 legt de gemeente eerst nog een fietstunnel en een brug over een ecozone aan. 

Het nieuwe deel van de Godendreef loopt vanaf de kruising met de Saturnussingel tot aan het kruispunt Botterweg/Hogering (N702). Hiervoor is inmiddels een deel gekapt van het Pampushout. Zo sluit de Godendreef beter aan op de Hogering. 

Wat vindt u van onze website?