Skip to content

Dossier verkiezingen

Dossier verkiezingen

Gemeenteraad

Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018.

Open data (csv)
Uitslagen per stembureau 2018
Uitslagen per stembureau 2014
Uitslagen per stembureau 2010

Tweede Kamer

De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart 2017. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, in maart of mei (afhankelijk van de vraag of in hetzelfde jaar ook verkiezingen zijn voor provinciale staten of gemeenteraden). 

Open data (csv)
Uitslagen per stembureau 2017
Uitslagen per stembureau 2012
Uitslagen per stembureau 2010

Provinciale Staten

De leden van de provinciale staten worden tegenwoordig tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. De laatste verkiezingen voor de provinciale staten werden op 18 maart 2015 gehouden.

Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 22 mei 2014.

Uitslagen en analyse
De stemmen geteld - verkiezingen Europees parlement 22 mei 2014

Open data (csv)
Uitslagen per stembureau 2014
Uitslagen per stembureau 2009

Meer informatie

De Kiesraad onderhoudt een website met uitgebreide informatie over verkiezingen in Nederland, waaronder een databank met verkiezingsuitslagen die teruggaan tot 1848.

Wat vindt u van onze website?