Skip to content

Europees jaar van het Cultureel Erfgoed

Europees jaar van het Cultureel Erfgoed

Almere doet op volle kracht mee aan het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed! Elke tweede zaterdag van de maand wordt er een gratis activiteit georganiseerd dat aansluit op het maandelijkse thema. Kijk hieronder  voor het programma. Blijf op de hoogte van de activiteiten door onze website en Facebook in de gaten te houden!

April

De cultuurhistorie van Flevoland
Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Flevoland. Wat velen niet weten is dat cultuurhistorie daar ook onder valt. Lodewijk van Kemenade vertelt op zaterdag 14 april enthousiast over stenen landschapselementen als dampalen, diepvrieshuisjes, en transformatorhuisjes van schokbeton. En wat te denken van het watersysteem van de polders met onder andere hevelhuisjes en aquaducten?  Ook weet hij van alles over de bekende markeringspalen van scheepswrakken in de polder, het vastleggen van oude verhalen door vrijwilligers en de hernieuwde aandacht voor maaien met de zeis.

Praktische informatie
Datum: Zaterdag 14 april 2018
Locatie: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, Almere-Buiten
Programma: Inloop: 12:30 uur, start lezing: 13:00uur, borrel: 13:30 uur
Kosten: Gratis

Opening expositie: Op trippen door het nieuwe land
Na het inpolderen van Flevoland krijgen de afdeling Landclassificatie en de afdeling Plant- en dierkundig onderzoek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de taak om de bodem voor begroeiing verder te laten rijpen, drogen en zo begaanbaar te maken. Een van de medewerkers heeft foto's, dia's en een aantal voorwerpen uit deze periode aan Erfgoedhuis Almere gedoneerd. Het materiaal is verwerkt in een expositie die weergeeft hoe het inpolderen in zijn werking is gegaan!

Praktische informatie
Datum: Zaterdag 14 april 2018
Locatie: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, Almere-Buiten
Programma: Van 12:30 - 14:15. Tegelijkertijd met de lezing Cultuurhistorie van Flevoland
Kosten: Gratis

Oude voetsporen op het Floriadeterrein
Ym de Roos, vrijwilliger bij de Floriade en gids op de Weerwater eilanden, vertelt tijdens het maandelijkse Erfgoedcafé de twee eilanden in het Weerwater; het Vogeleiland (of Weerwatereiland) en Utopia.

Beide eilanden maken onderdeel uit van de toekomstige Floriade en van de daarna te bouwen stadswijk. Van beide eilanden zal een deel in de pure vorm blijven voortbestaan. Daar is de historie van het gebied aan de bodem af te lezen. Het bijzondere is dat dit een combinatie is van oernatuur (de zeeklei) en van door mensen gemaakt landschap (de polder). Sommige delen zijn aldoor met rust gelaten, op een ander deel zijn dieren uitgezet, geasfalteerde wegen aangelegd en een toren gebouwd. Ook kwamen er spontaan dieren aanzwemmen en aanvliegen en soms hebben mensen er (huis)dieren losgelaten.

Alles heeft zijn invloed gehad op de ontwikkeling van de flora en fauna en dat gaat nog steeds door. De beide eilanden zijn een prachtig voorbeeld van het thema “Gemaakt landschap”. Omdat veel intact blijft, kunnen ook toekomstige generaties er van blijven genieten.

Praktische informatie
Datum: Donderdag 26 april 2018
Locatie: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, Almere-Buiten
Programma: Inloop: 16:30 uur, start lezing: 17:00uur, borrel: 17:30 uur
Kosten: Gratis

Wat vindt u van onze website?