Wijkbudgetten

Heeft u een idee waardoor de buurtbewoners elkaar beter leren kennen en/of helpen, uw wijk veiliger wordt of de leefomgeving verbetert? Of heeft u een idee om iets voor een ander te kunnen betekenen? Dat soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget/samen sterk budget. Op deze pagina leest u welke mogelijkheden er zijn, wie er beslist en hoe het aanvragen en toekennen in zijn werk gaat.

Toekennen wijkbudget/samen sterk budget
De gebiedsmanager van het stadsdeel waar u woont beslist of de aanvraag wordt toegekend. Hierbij hanteert hij of zij een aantal criteria.

Wel kans maken ideeën die...

 • Betrekking hebben op de straat of buurt;
 • Bijdragen aan het veiliger maken van de omgeving;
 • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren;
 • Een initiatief zijn voor of door kwetsbare bewoners (een eventuele professionele organisatie helpt alleen bij de uitvoering);
 • Een financiële bijdrage leveren bovenop een bijdrage (in geld en/of fysieke inspanning) die buurtbewoners zelf al doen;
 • De buurt mooier en/of leefbaarder maken, en waar geen bijdragen uit andere budgetten zijn.

Niet in aanmerking komen ideeën die...

 • Bedacht zijn door één bewoner en die geen duidelijk draagvlak hebben vanuit de wijk;
 • Ook al een bijdrage krijgen uit een ander budget, of juist strijdig zijn met andere budgetten;
 • Betrekking hebben op dagelijks onderhoud;
 • Een bijdrage vragen voor eten en drinken;
 • Een structurele bijdrage vragen.

Zo vraagt u een wijkbudget aan
Wilt u wijkbudget aanvragen, klik dan hiernaast op uw eigen stadsdeel. Hier vindt u een formulier om in te vullen. De gebiedssecretaris neemt contact met u op en vertelt over de verdere gang van zaken rondom het aanvragen van een wijkbudget. Wilt u niet direct een wijkbudget aanvragen, maar eerst advies inwinnen? Ook dat is mogelijk. Vul dit dan in bij het veld 'Informatie over het project'.

Is het wijkbudget toegekend? Denkt u eraan om binnen drie maanden na de activiteit een financiële verantwoording (onder andere in de vorm van kassabonnen) en een (foto)verslag in te dienen.

Wat vindt u van onze website?