Skip to content

Samenwerking en pilotprojecten

In de periode tot 2017 werken we aan verschillende pilotprojecten om verschillende werkwijzen, methoden en samenwerkingsverbanden te testen, door te ontwikkelen en/of op maat maken voor onze eigen AKT aanpak.

Samenwerkende organisaties / partijen in pilots d.d. oktober 2016:

 • Provincie Flevoland
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
 • Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
 • Hogeschool van Amsterdam / lectoraat talentontwikkeling
 • Hogeschool Windesheim
 • Almeerse Scholen Groep (ASG)
 • Topsport Flevoland
 • Athletic Skills Company: Athletic Skills Model (ASM)
 • TalenT2Move
 • 2Basics
 • Aanpak Gezond Gewicht Almere (voorheen JOGG)
 • Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches gemeente Almere
 • Golfclub Almeerderhout bij de vereniging
 • ROC van Flevoland
 • Stichting School & Sportbedrijf Lelystad
 • Stichting Sport Talentonwikkeling Zeewolde (STOZ)
 • Regionale Trainings Centra (RTC's) Flevoland
  • RTC Triathlon
  • RTC Windsurfen / windsurfvereniging Almere-Centraal
  • RTC Handboogschieten
  • Almere City FC
  • Badminton Topsport Flevoland
  • Stichting Topjudo Almere Rugbyschool Almere / Rugbyclub Bulldogs
  • Almeerse Hockeyclub
  • Fencing Club Almere
  • NTC Handboogschieten (aangepaste sport)
  • Turning Spirit Almere
  • Lokale sportverenigingen Almere

In de komende periode worden meer organisaties in het onderwijs, de sport en het bedrijfsleven aangehaakt. Met het Ministerie van VWS en NOC*NSF vindt afstemming en kennisuitwisseling plaats. Uitbreiding van het AKT binnen Flevoland staat op de planning voor 2016/2017.  

Pilotprojecten

Basisonderwijs:

 • We hebben een naschools beweegprogramma opgezet op 10 locaties in Almere, dus altijd in de buurt. Er doen ondertussen zo'n 520 kinderen mee met de beweeglessen. Ieder kind op zijn eigen niveau (KidsXtra, Gym+, Sport+ en de ASM Academy).
 • We hebben samen met 2Basics de FlevoMQSchooltest ontwikkeld. Een eenvoudige test voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs waarmee we de beweegvaardigheid van kinderen in beeld kunnen brengen.
 • Organisatie sportdagen

Voortgezet onderwijs:

 • We organiseren samen met Topsport Flevoland en NOC*NSF de Talentdag. Een sportevenement in Almere waar sporttalent uit heel Flevoland zich kan laten testen. Doel: talentherkenning voor de NOC*NSF programma's maar ook het bereiken van de doelgroep die daar net onder zit.

Sportverenigingen:

 • We bieden de sportvereniging de Athletic Skills Model opleiding aan en ondersteunen hen bij de implementatie van ASM in de praktijk.

De volgende pilots zijn in ontwikkeling:

 • Multisport voor kinderen van 5 en 6 jaar (NOC*NSF)
 • Nijntje Beweegdiploma (Turning Spirit Almere en AS’80)

Opleidingen:

 • We hebben ondertussen 3 ASM instructeursopleidingen georganiseerd. Daarmee hebben we ongeveer 45 deelnemers bereikt. Van sportverenigingen/ RTC’s, de Almeerse Scholengroep en het ROC Flevoland.
 • We hebben 1 basiscursus georganiseerd en er staan er 2 in de planning (voorjaar 2017). Hiermee bereiken we ongeveer 18 deelnemers per training. Doelgroep zijn sportverenigingen in Almere.

Binnen- en buitenruimte:

 • Inrichting binnenruimte in Almere Poort
 • Advies inzake inrichting beweegvriendelijke openbare ruimte in de stad
afbeelding van 3 sporters
Wat vindt u van onze website?