Evenementen

Informatieavond Kustzone Almere Haven

De afgelopen tijd heeft de gemeente een verkennend onderzoek gedaan naar de recreatieve kansen en toeristische mogelijkheden van Almere Haven. De gemeente wil de Kust van Almere Haven versterken en aantrekkelijker maken voor Havenaren, en voor andere Almeerders en bezoekers, passend binnen de huidige structuur van de Kustzone. Dit hebben we samen gedaan met andere partijen zoals de ondernemers in Haven, het Waterschap en Natuurmonumenten. Dit onderzoek was een eerste stap naar een kansrijke toekomst voor de kust van Almere Haven.

Samen met de Havenaren
De belangrijkste uitkomsten uit de verkenning zijn dat we de recreatieve kwaliteiten van Almere Haven willen behouden en de wens om gevarieerd woningaanbod te realiseren. Voordat wij als gemeente verder gaan met de uitwerking en het concrete ontwikkelingsplan willen wij graag de input vragen van de Havenaren. Daarom vindt er op woensdag 29 maart een informatieavond plaats over de kuststrook. Tijdens deze avond willen we niet alleen bewoners informeren, maar ook vooral reacties en ideeën ophalen die wij kunnen gebruiken om ons onderzoek  verder aan te vullen en hiermee te komen tot een plan.

Informatieavond
Op woensdag 29 maart vindt hierover een informatieavond plaats. Van 17.00 – 19.00 uur bent u welkom in de Goede Redekerk. Wethouder Tjeerd Herrema is ook op deze avond aanwezig

Locatie
Kerkcentrum de Goede Rede
Datum
woensdag 29 maart 2017
Tijd
17.00 uur
Wat vindt u van onze website?