Home » Werken

Werken

Werken in Almere

Warmtekrachtcentrale Almere

In Almere wonen ruim 195.000 mensen. Samen met ondernemers en organisaties werken we daarom aan de groei van het aantal banen. Liefst in Almere zelf.

Wilt u werken bij de gemeente, dan vindt u de vacatures verderop op onze site. Wilt u verder als zelfstandig ondernemer, dan kan het Ondernemersloket u verder helpen.

En heeft u hulp nodig bij het vinden van een baan, klik dan op Werk zoeken.

Uitnodiging regionaal evenement Flevoland werkt!

logo flevoland werkt

Sinds 1 januari jl.is de participatiewet van kracht. Deze wet regelt, in samenhang met het sociaal akkoord, de toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar reguliere banen. Ook in Flevoland kennen we de ambitie om minder mensen aan de kant te laten staan en streven we naar een “inclusieve arbeidsmarkt”.

Samen werken we aan werk!
De sociale partners en het kabinet hebben in het sociaal akkoord van 11 april 2013 afgesproken dat werkgevers uit de marktsector en de overheid tot 2026 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitdaging voor de regio Flevoland is dat er gedurende 2015 en 2016, 400 extra banen voor deze groep worden gerealiseerd. Dit is voor de overheid en het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid en het biedt ook veel kansen. Zeker op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook voor het imago van bedrijven en de interne motivatie. 

Tijdens het regionale evenement “Flevoland Werkt”  bespreken wij graag met u de kansen van de banenafspraak! Onder de bevlogen leiding van dagvoorzitter Hans Etman,  de aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma,  de best practices van werkgevers en de inspirerende bijdragen van Ton Heerts (voorzitter FNV) en Michael van Straalen (voorzitter MKB-Nederland) belooft de middag een informatieve inspiratiemiddag te worden.

Programma

15.00 uur Ontvangst met koffie en thee

15.30 uur Opening door de dagvoorzitter Hans Etman inclusief kort interview met Froukje de Jong (voorzitter regionaal werkbedrijf Flevoland)

15.40 uur Inspirerende voorbeelden uit de regio

15.50 uur Uitleg over de banenafspraak en het Werkgeversservicepunt 

16.10 uur Werkgevers en werknemers aan het woord: dialoog tussen Michael van Straalen (voorzitter MKB-Nederland en Ton Heerts (voorzitter FNV) over banenafspraak, inzet sociale partners, onder leiding van Hans Etman.

16.40 uur Samen aan tafel: gesprek over regionale ambitie tussen Froukje de Jong, Hannie van Loon, Jetta Klijnsma, Ton Heerts, Michael van Straalen

16.55 uur Afsluiting en aansluiten netwerkborrel

 U bent van harte welkom!

Graag nodigen wij u uit voor dit speciale regionale evenement “Flevoland Werkt” op vrijdag 12 juni van 15.00 tot 17.00 uur in de Bataviawerf, Oostvaardersdijk 01-09 in Lelystad.  U kunt parkeren in de VOC-garage. Bij de welkomstdesk ontvangt u  een uitrijkaart.

Het evenement wordt exclusief georganiseerd voor ondernemers uit de arbeidsmarktregio Flevoland, alsmede betrokken wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van sociale partners. U kunt zich aanmelden via hagen@vno-ncwmidden.nl 

Met vriendelijke groet,

Froukje de Jonge

Voorzitter regionaal Werkbedrijf¹ Flevoland

¹ Het Werkbedrijf Flevoland is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties. 

Nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Beoordeel deze pagina