Skip to content

Onze missie: Mensen aan werk helpen - Paul

30 augustus 2017

De gemeente Almere is in 2016 gestart met een nieuwe aanpak. Het doel van deze aanpak is dat meer 45 plussers in Almere passend werk vinden. De doelstelling bij de start was dat minimaal 30% van deze groep binnen een jaar betaald werk vindt. Een jaar na de start is deze doelstelling ruimschoots behaald. 33% van de deelnemers heeft een passende baan gevonden.

Foto van Paul

Belemmeringen tegengaan en oplossen

De aanpak bestaat uit een tiental acties en richt zich op het tegengaan van verschillende belemmeringen die 45-plussers tegenkomen in hun zoektocht naar werk. In 2016 hebben minimaal 100 (niet)bijstandsgerechtigden van 45 jaar of ouder een vorm van maatwerkgerichte ondersteuning gekregen. Zij werden door de gemeente Almere via een brief uitgenodigd om te komen praten met een deskundige. Tijdens het gesprek werden eventuele belemmeringen om werk te vinden op een rijtje gezet en gezocht naar oplossingen. 

Een van die deelnemers is Paul Keune.

Paul Keune (52 jaar) is eind 2013 werkzoekende geworden. Uiteindelijk kostte het hem 2,5 jaar om een betaalde baan te vinden. In januari 2016 kwam Paul in aanraking met de Participatiefabriek. De Participatiefabriek is een werkervaringsproject van De Schoor en werkt nauw samen met de gemeente Almere en wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. In de Participatiefabriek worden zelfredzame werkzoekenden – veelal 45-plus – gekoppeld aan kwetsbare mensen met een bijstandsuitkering volgens het zogenaamde leermeester-gezel principe. 

Paul is aan de slag gegaan als leermeester marketing & communicatie. Na een traject van vijf maanden vond hij uiteindelijk een baan bij Iconnect4U. Paul vindt het belangrijk dat 45-plussers weten dat de gemeente Almere kan helpen bij het zoeken naar en vinden van een baan. 

“Na 2,5 jaar zoeken was ik eigenlijk het vertrouwen in mezelf kwijtgeraakt”, vertelt Paul. “In het begin denk je dat je zo weer aan een baan komt, maar het duurde langer dan verwacht. Op een gegeven moment kwamen de muren op mij af toen ik langer thuis zat. Via het UWV en de daar opgedane contacten ben ik bij de Participatiefabriek terechtgekomen. Ik nam daar deel een traject waarin ik vrijwillig aan het werk was en tegelijkertijd kon leren. Dit leertraject was vooral erg belangrijk. Ik leerde mijn CV te verbeteren en meer vertrouwen in mijzelf te hebben, vooral tijdens sollicitatiegesprekken. Ik heb dertig jaar bij een bank gewerkt en had nog nooit een CV hoeven maken“, legt Paul uit.. “Mijn CV telde zes kantjes, was te uitgebreid en belandde daardoor snel op de stapel van de recruiter. Tijdens het leertraject heb ik mijn CV teruggebracht naar twee pagina’s. Daarnaast heb ik veel feedback gekregen tijdens het oefenen van sollicitatiegesprekken. Door de goede begeleiding heb ik het vertrouwen weer gevonden en uiteindelijk vond ik een passende baan bij Ijconnect4U.”

Wat vindt u van onze website?