Skip to content

Wijkbudget en Samen-sterk-budget

6 juli 2018

Elkaar beter leren kennen en/of helpen, jouw wijk veiliger maken of de leefomgeving verbeteren? Of heb je een idee om iets voor een ander te betekenen, bijvoorbeeld voor kwetsbare bewoners in de buurt? Dit soort ideeën komen in aanmerking voor een bijdrage uit het wijkbudget of samen-sterk-budget.

Je kunt hiervoor online een aanvraag indienen. Een gebieds­secretaris neemt dan contact met je op en vertelt over de verdere gang van zaken. Denk eraan om binnen drie maanden na de activiteit een financiële verantwoording (onder andere in de vorm van kassabon­nen) en een (foto)verslag in te dienen. Meer informatie: almere.nl/wijkbudget.

Wat vindt u van onze website?